EPRA

23.01.2019 12:49
Izdrukāt:

Eiropas Raidorganizāciju Regulatoru kopiena (EPRA) (European platform of regulatory authorities) dibināta Maltā 1995.gadā, tā apvieno 53 Eiropas valstu elektronisko plašsaziņas saziņas līdzekļu regulējošas institūcijas no 47 valstīm. Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome EPRA sastāvā iestājās 1998.gadā kā pirmā no Baltijas valstīm. Eiropas Komisija, Eiropas Padome, Eiropas Audiovizuālā observatorija un Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas (EDSO) birojs masu mediju brīvības jautājumos ir EPRA pastāvīgo novērotāju statusā.

Līdzdalība EPRA darbā nodrošina regulāras diskusijas un viedokļu apmaiņu starp mediju uzraugiem, dod iespēju iegūt plašu informāciju par elektronisko sabiedrības saziņas līdzekļu attīstību un to pārraudzību Eiropā, kā arī iepazīstina ar dažādu juridisko problēmu praktiskiem risinājumiem attiecībā uz mediju tiesību interpretāciju un piemērošanu.

EPRA sanāksmes notiek divas reizes gadā – pavasarī un rudenī, katru reizi citā EPRA dalībvalstī. Nākamā EPRA sanāksme ir plānota 2019. gada no 28.-30.maijam Sarajevā pēc Komunikāciju pārvaldes aģentūras (KRA) uzaicinājuma. EPRA sanāksmes ilgst 3 dienas, darbs noris plenārsēdēs un darba grupās. Katras sanāksmes sagatavošanai tiek gatavoti apjomīgi pētījumi un veiktas plašas Eiropas līmeņa aptaujas.  

2008.gada 14.-16.maijā EPRA sanāksme notika Rīgā, uz to ieradās 41 valstu delegācijas, kā arī oficiālie novērotāji no tādām organizācijām kā EDSO, Eiropas Padome, Eiropas Savienība; delegāciju dalībnieki bija savās valstīs plaši pazīstami cilvēki, radio un televīzijas nozares speciālisti.