EPRA

19.06.2012 12:49
Izdrukāt:

Eiropas Raidorganizāciju Regulatoru kopiena (EPRA) dibināta Maltā 1995.gadā, tā apvieno 52 Eiropas valstu elektroniskos sabiedrības saziņas līdzekļus regulējošas institūcijas no 46 valstīm. Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome EPRA sastāvā iestājās 1998.gadā kā pirmā no Baltijas valstīm. Eiropas Komisija un Eiropas Padome ir pastāvīgo novērotāju statusā.

Līdzdalība EPRA darbā nodrošina regulāras diskusijas un viedokļu apmaiņu starp mediju uzraugiem, dod iespēju iegūt plašu informāciju par elektronisko sabiedrības saziņas līdzekļu attīstību un to pārraudzību Eiropā, kā arī iepazīstina ar dažādu juridisko problēmu praktiskiem risinājumiem attiecībā uz mediju tiesību interpretāciju un piemērošanu.

EPRA sanāksmes notiek divas reizes gadā – pavasarī un rudenī, katru reizi citā EPRA dalībvalstī. EPRA sekretariāts atrodas Strasbūrā, Eiropas Audiovizuālās observatorijas telpās (www.epra.org) EPRA sanāksmes ilgst 2 dienas, darbs noris plenārsēdēs un darba grupās. Katras sanāksmes sagatavošanai tiek gatavoti apjomīgi pētījumi un veiktas plašas Eiropas līmeņa aptaujas. Ir izveidota ļoti iespaidīga ar mediju attīstību un regulēšanu saistīta pētījumu datu bāze.

2008.gada 14.-16.maijā EPRA sanāksme notika Rīgā, uz to ieradās 41 valstu delegācijas, kā arī oficiālie novērotāji no tādām organizācijām kā EDSO, Eiropas Padome, Eiropas Savienība; delegāciju dalībnieki bija savās valstīs plaši pazīstami cilvēki, radio un televīzijas nozares speciālisti.