Direktīvas kontaktkomiteja

19.06.2012 12:49
Izdrukāt:

Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvas (AVMP direktīva) piemērošanas procesa efektīvākai uzraudzībai izveidota kontaktkomiteja. Tajā ir Eiropas Savienības dalībvalstu kompetento iestāžu pārstāvji. Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi (NEPLP) kontaktkomitejā pārstāv NEPLP locekle Aurēlija Ieva Druviete.

Kontaktkomitejas uzdevumi ir:

  • veicināt AVMP direktīvas efektīvu īstenošanu, noturot regulāras apspriedes par jebkurām praktiskām problēmām, kas rastos tās piemērošanas gaitā, kā arī apspriedes par jebkuriem citiem jautājumiem, kuros domu apmaiņu uzskata par lietderīgu;
  • sniegt atzinumus pēc savas ierosmes vai atzinumus, ko prasa Eiropas Komisija, par AVMP direktīvas piemērošanu dalībvalstīs;
  • būt par forumu viedokļu apmaiņai;
  • pārrunāt to regulāro apspriežu iznākumu, kas Eiropas Komisijai ir ar raidorganizāciju, producentu, patērētāju, ražotāju, pakalpojumu sniedzēju, arodbiedrību un radošo apvienību pārstāvjiem;
  • veicināt informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm un Eiropas Komisiju par stāvokli un regulatīvo darbību attīstību attiecībā uz audiovizuālo mediju pakalpojumiem, ņemot vērā Eiropas Savienības audiovizuālo politiku, kā arī attiecīgu tehnikas attīstību;
  • pārbaudīt jebkuras šīs jomas attīstības tendences, kurās domu apmaiņa šķiet lietderīga.