Sabiedriskā konsultatīvā padome

10.02.2020 09:30
Izdrukāt:
Sabiedriskā pasūtījuma apakšpadome
Nr.  Pārstāvja vārds, uzvārds  Organizācijas nosaukumus 
 1.  Veronika Dzalbe  Biedrība “Audiovizuālo mediju piedāvājumu kritikas biedrība "Ētikas tilts Latvijā"”
 2.   Sarma Freiberga   Nodibinājums “Fonds Nāc līdzās!”
 3.   Dace Gulbe  Biedrība “Latvijas Olimpiskā komiteja”

 4. 

 Kristaps Grasis
 Biedrība “Eiropas Latviešu apvienība”
 5.   Dārija Juškevica  Biedrība “I.Kozakēvičas Latvijas Nacionālo Kultūras Biedrību asociācija”
 6.   Edgars Kots  Biedrība “Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera”
 7.  Arnis Krauze  Biedrība "Latvijas Žurnālistu asociācija"
 8.  Imants Liepiņš  Arodbiedrība "Latvijas Žurnālistu savienība"
 9.   Aivars Mackevičs  Biedrība “Latgolys Saeima”
10.  Kristīne Zonberga  Biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse"

11. 

 Kirils Solovjovs

Latvijas Studentu apvienība

12.   Santa Survila  Biedrība “Latvijas Miopātijas slimnieku asociācija “SARTORIUS””
13.   Ingrīda Veikša  SIA “Biznesa augstskola Turība”

 

Nozares attīstības apakšpadome 
 Nr.  Pārstāvja vārds, uzvārds  Organizācijas nosaukums 
 1.  Aleksandrs Bērzkalns  Biedrība “Latvijas Elektronisko komunikāciju asociācija”
 2.  Andrejs Čemodanovs  Biedrība "Elektronisko sakaru komersantu asociācija"
 3.   Kristaps Grasis   Biedrība “Eiropas Latviešu apvienība”
 4.   Dārija Juškeviča  Biedrība “I.Kozakēvičas Latvijas Nacionālo Kultūras Biedrību asociācija”
 5.   Dace Kotzeva   Biedrība “Par legālu saturu”
 6.   Arnis Krauze  Biedrība “Latvijas Žurnālistu asociācija”
 7.   Andris Ķēniņš  Biedrība “Latvijas Raidorganizāciju asociācija”
 8.   Jānis Lielpēteris  Biedrība “Latvijas Mediju ētikas padome”
 9.   Baiba Liepiņa  Biedrība “Latvijas Reklāmas asociācija”
10.  Imants Liepiņš  Arodbiedrība “Latvijas Žurnālistu savienība”
11.   Toms Meisītis  Biedrība “Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija”
12.  Dagnija Neimane-Vēvere  Arodbiedrība "Ziņu, informatīvo un analītisko raidījumu darbinieku arodbiedrība"

Sabiedriskā konsultatīvā padome ir Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes izveidota padomdevēja institūcija, kuras uzdevums ir nodrošināt sabiedrības līdzdalību sabiedriskā pasūtījuma un Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālās stratēģijas izstrādāšanas procesā.

NEPLP Sabiedriskās konsultatīvās padomes nolikums

02.07.2019

NEPLP pagarina pieteikšanos darbam Sabiedriskajā konsultatīvajā padomē

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) līdz 15.augustam pagarina iespēju sabiedriskajām un nevalstiskajām organizācijām nominēt savus pārstāvjus darbam NEPLP Sabiedriskajā konsultatīvajā padomē (SKP). SKP uzdevums ir nodrošināt sabiedrības līdzdalību sabiedriskā pasūtījuma un elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālās stratēģijas izstrādāšanas procesā.

Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likums nosaka, ka SKP sastāvā tiek iekļauti biedrību, nodibinājumu, profesionālo iestāžu un citu organizāciju pārstāvji, kuri darbojas plašsaziņas līdzekļu, izglītības, kultūras, zinātnes un cilvēktiesību jomā.

SKP institucionālo struktūru veido divas apakšpadomes: sabiedriskā pasūtījuma apakšpadome, kurā darbojas organizāciju pārstāvji, kuri īsteno sabiedrības interešu pārstāvniecību sabiedriskā pasūtījuma izstrādē un izvērtēšanā un nozares attīstības apakšpadome, kurā darbojas organizāciju pārstāvji, kuri īsteno elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares interešu pārstāvniecību Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālā stratēģijā.

Izvirzot pārstāvi darbam SKP, jāiesniedz pamatojums tam, uz kuru apakšpadomi un kāpēc konkrētās organizācijas pārstāvis tiek izvirzīts, kā arī jāiesniedz izvirzītā pārstāvja CV un motivācijas vēstule.

Dokumenti jāiesniedz NEPLP sekretariātā, Doma laukumā 8A, Rīgā, LV-1939, vai jānosūta elektroniski (parakstītu ar elektronisko parakstu) uz e-pasta adresi: neplpadome@neplpadome.lv .

SKP sastāvs tiek pārskatīts reizi divos gados. SKP darbojas ne vairāk kā 30 cilvēki, padomes sastāvu apstiprina NEPLP. SKP lēmumiem ir ieteikuma raksturs.