Sabiedriskais pasūtījums

04.07.2019 01:30
Izdrukāt:

Sabiedriskais pasūtījums 2019

Sabiedriskā pasūtījuma pielikums nr.1

Lēmums Nr.23 (31.01.2019) Par pagaidu sabiedriskā pasūtījuma daļas, ko 2019.gadā īsteno sabiedriskais elektroniskais plašsaziņas līdzeklis valsts SIA „Latvijas Radio”, projekta apstiprināšanu

Lēmums Nr.133 (19.06.2019)Par sabiedriskā pasūtījuma daļas, ko 2019.gadā īsteno sabiedriskais elektroniskais plašsaziņas līdzeklis valsts SIA „Latvijas Radio”,
apstiprināšanu ar grozījumiem

Sabiedriskais pasūtījums 2018

Pielikums nr.1 Sabiedriskā pasūtījuma plāns un izpilde 2018. gadā VSIA "Latvijas Radio"

Pielikums nr.4.1. Darbības rezultatīvie rādītāji 2018.gadā VSIA "Latvijas Radio"

Lēmums Nr.112 (30.05.2019) Par valsts SIA “Latvijas Radio” 2018.gada pārskata apstiprināšanu

2018.gada darbības pārskats

Lēmums Nr.2 (11.01.2018) Par sabiedriskā pasūtījuma daļas, ko 2018.gadā īsteno sabiedriskais elektroniskais plašsaziņas līdzeklis valsts SIA „Latvijas Radio”, apstiprināšanu

Lēmums Nr.145 (20.09.2018) Par sabiedriskā pasūtījuma daļas, ko 2018.gadā īsteno sabiedriskais elektroniskais plašsaziņas līdzeklis valsts SIA „Latvijas Radio”, grozījumu apstiprināšanu

Lēmuma Nr.145 pielikums nr.1 Sabiedriskā pasūtījuma plāns un izpilde 2018. gadā VSIA "Latvijas Radio"

Lēmums Nr.78 (08.04.2019) Par sabiedriskā pasūtījuma daļas, ko 2018.gadā īsteno valsts SIA „Latvijas Radio”,izpildes, tostarp finansējuma izlietojuma apstiprināšanu

Atskaite par Sabiedriskā pasūtījuma izpildi 2018.gadā

Plāns un izpilde 2018.

Sabiedriskais pasūtījums 2017

Lēmums Nr.81 (31.05.2018) Par valsts SIA “Latvijas Radio” 2017.gada pārskata apstiprināšanu

2017.gada darbības pārskats

Izpilde 2017

Pielikums Nr.1

Lēmums Nr. 45 (22.03.2018) Par sabiedriskā pasūtījuma daļas, ko 2017.gadā īsteno VSIA „Latvijas Radio”, izpildes, tostarp finansējuma izlietojuma, apstiprināšanu

Lēmums Nr.163 (02.11.2017) "Par sabiedriskā pasūtījuma daļas, ko 2017.gadā īsteno sabiedriskais elektroniskais plašsaziņas līdzeklis valsts SIA „Latvijas Radio”, grozījumu apstiprināšanu"

Lēmuma Nr.163 (02.11.2017) Pielikums

Lēmums Nr.106 (06.07.2017) "Par sabiedriskā pasūtījuma daļas, ko 2017.gadā īsteno sabiedriskais elektroniskais plašsaziņas līdzeklis valsts SIA "Latvijas Radio", grozījumu apstiprināšanu"

Lēmums nr.101 (15.06.2017) "Par sabiedriskā pasūtijuma daļas, ko 2017. gadā īsteni sabiedriskais elektroniskais plašsaziņas līdzeklis valsts SIA "Latvijas Radio", grozījumu apstiprināšanu

 

Sabiedriskais pasūtījums 2016

Sabiedriskais pasūtījums 2016 - prezentācija

Izpilde 2016

Lēmums Nr.279 (29.12.2016) "Par sabiedriskā pasūtījuma daļas, ko 2016.gadā īsteno sabiedriskais elektroniskais plašsaziņas līdzeklis valsts SIA "Latvijas Radio", grozījumu apstiprināšanu"

Lēmums Nr.71 (04.04.2016) "Par sabiedriskā pasūtījuma daļu, ko 2016.gadā īsteno sabiedriskais elektroniskais plašsaziņas līdzeklis valsts SIA "Latvijas Radio", grozījumu apstiprināšanu"

Lēmums Nr.68 (17.04.2015) "Par Valsts SIA "Latvijas Radio" 2016.gada sabiedriskā pasūtījuma gada plāna sastādīšanas vadlīniju apstiprināšanu"

 

Sabiedriskais pasūtījums 2015

Lēmums Nr.110 (30.04.2014) "Par Valsts SIA "Latvijas Radio" 2015.gada sabiedriskā pasūtījuma gada plāna sastādīšanas vadlīniju apstiprināšanu"

2015.gada darbības pārskats

Izpilde 2015

 

Sabiedriskais pasūtījums 2014

Lēmums Nr.114 (11.06.2013) "Par Valsts SIA "Latvijas Radio" 2014.gada sabiedriskā pasūtījuma gada plāna sastādīšanas vadlīniju apstiprināšanu

2014.gada darbības pārskats

Izpilde 2014

 

Sabiedriskais pasūtījums 2013

Lēmums Nr.143 (15.11.2012) "Par Valsts SIA "Latvijas Radio" 2013.gada sabiedriskā pasūtījuma gada plāna sastādīšanas vadlīniju apstiprināšanu

2013.gada darbības pārskats

Izpilde 2013

 

Sabiedriskais pasūtījums 2012

2012.gada darbības pārskats

Izpilde 2012

 

Sabiedriskais pasūtījums 2011

Sabiedriskais pasūtījums 2011 (papildināts)

2011.gada darbības pārskats

Izpilde 2011

 

Nacionālais pasūtījums 2010

2010.gada darbības pārskats

Izpilde 2010

 

Nacionālais pasūtījums 2009

Izpilde 2009