LTV Stratēģija 2017 - 2019

15.05.2019 14:12
Izdrukāt:

LTV Stratēģija nosaka LTV darbības mērķus (rezultātus) un to sasniegšanai nepieciešamos rīcības virzienus laika periodā no 2017.gada līdz 2019.gada beigām. Stratēģijā ir iekļauti būtiskākie rādītāji un rīcības virzieni, kas raksturo LTV darbības prioritātes. LTV darbības pamatā ir likums un ikgadējais sabiedrisko mediju pasūtījums (pārvalda NEPLP), savukārt LTV vidēja termiņa stratēģijas dokuments var kalpot nākotnē tieši kā labas valsts kapitālsabiedrības pārvaldības instruments ar mērķi LTV no ikgadējā plānošanas cikla pāriet uz vidēja termiņa (3gadi) plānošanas un budžetēšanas modeli, uzskaiti veicot sakaņā ar ienākumu un izdevumu uzkrāšanas metodes principu.

VSIA “Latvijas Televīzija” vidēja termiņa darbības stratēģija 2017-2019 (Apstiprināta ar NEPLP lēmumu Nr.24 2017.gada 26.janvārī)