Sekretariāts

26.02.2020 12:42
Izdrukāt:

Aija Krolle - Sekretariāta vadītāja
E-pasts: aija.krolle@neplpadome.lv

Ieva Svēte - Biroja administratore
E-pasts: ieva.svete@neplpadome.lv

Dace Melbārzde - Juridiskā departamenta vadītāja
E-pasts: dace.melbarzde@neplpadome.lv

Marija Dzelme – Juridiskā departamenta vadītāja vietniece
E-pasts: marija.dzelme@neplpadome.lv

Agnese Simsone – Juridiskā departamenta juriskonsulte
E-pasts: agnese.simsone@neplpadome.lv

Dita Ciemiņa – Monitoringa departamenta vadītāja
E-pasts: dita.ciemina@neplpadome.lv

Kārlis Litaunieks - Monitoringa departamenta vecākais eksperts
E-pasts: karlis.litaunieks@neplpadome.lv

Zigmārs Valgačs -  Monitoringa departamenta vecākais eksperts
E-pasts: zigmars.valgacs@neplpadome.lv

Māra Madara Lūse - Monitoringa departamenta vecākā eksperte
E-pasts: mara.madara.luse@neplpadome.lv

Laura Bogdanova - Monitoringa departamenta vecākā eksperte
E-pasts: laura.bogdanova@neplpadome.lv

Romans Makņa -  Monitoringa departamenta tehniskais eksperts
E-pasts: romans.makna@neplpadome.lv

Ilze Liepiņa -  Monitoringa departamenta juriste
E-pasts: ilze.liepina@neplpadome.lv

Inese Pētersone - Finanšu nodaļas vadītāja
E-pasts: inese.petersone@neplpadome.lv

Ruta Vintere – Finansiste
E-pasts: ruta.vintere@neplpadome.lv

Agnese Strautiņa – Informācijas un analītikas nodaļas vadītāja
E-pasts: agnese.strautina@neplpadome.lv