Sekretariāts

10.02.2020 12:42
Izdrukāt:

Aija Krolle - Biroja vadītāja
E-pasts: aija.krolle@neplpadome.lv

Klāvs Radziņš - Komunikācijas speciālists
E-pasts: media@neplpadome.lv

Niklāvs Bērziņš - Informācijas sistēmu speciālists
E-pasts: niklavs.berzins@neplpadome.lv

Gita Keistere - Juridiskā departamenta vadītāja
E-pasts: gita.keistere@neplpadome.lv

Dace Melbārzde – juriste
E-pasts: dace.melbarzde@neplpadome.lv

Marija Dzelme – juriste
E-pasts: marija.dzelme@neplpadome.lv

Agnese Simsone – juriskonsults
E-pasts: agnese.simsone@neplpadome.lv

Dita Ciemiņa – Monitoringa departamenta vadītāja
E-pasts: dita.ciemina@neplpadome.lv

Kārlis Litaunieks - vecākais eksperts
E-pasts: karlis.litaunieks@neplpadome.lv

Zigmārs Valgačs -  vecākais eksperts
E-pasts: zigmars.valgacs@neplpadome.lv

Māra Madara Lūse - vecākā eksperte
E-pasts: mara.madara.luse@neplpadome.lv

Romans Makņa -  tehniskais eksperts
E-pasts: romans.makna@neplpadome.lv

Laura Bogdanova -  vecākā eksperte
E-pasts: laura.bogdanova@neplpadome.lv

Ilze Liepiņa -  juriste
E-pasts: ilze.liepina@neplpadome.lv

Ilze Rorbaha - finansiste
E-pasts: ilze.rorbaha@neplpadome.lv