Sekretariāts

20.04.2022 09:00
Izdrukāt:

Agnese Simsone - Sekretariāta vadītāja
E-pasts: agnese.simsone@neplpadome.lv

Ieva Svēte - Personāla speciāliste – lietvede
E-pasts: ieva.svete@neplpadome.lv

Dace Melbārzde - Juridiskā departamenta vadītāja
E-pasts: dace.melbarzde@neplpadome.lv

Solvita Batarāga - Juridiskā departamenta vadītāja vietniece
E-pasts: solvita.bataraga@neplpadome.lv

Viktorija Ogļina - Juridiskā departamenta juriste
E-pasts: viktorija.oglina@neplpadome.lv

Emīls Drabovics – Juridiskā departamenta juriskonsults
E-pasts: emils.drabovics@neplpadome.lv

Dita Ciemiņa – Monitoringa departamenta vadītāja
E-pasts: dita.ciemina@neplpadome.lv

Kārlis Litaunieks - Monitoringa departamenta vecākais eksperts
E-pasts: karlis.litaunieks@neplpadome.lv

Zigmārs Valgačs -  Monitoringa departamenta vecākais eksperts
E-pasts: zigmars.valgacs@neplpadome.lv

Juris Egle  -  Monitoringa departamenta vecākais eksperts
E-pasts: juris.egle@neplpadome.lv

Romans Makņa -  Monitoringa departamenta tehniskais eksperts
E-pasts: romans.makna@neplpadome.lv

Ilze Liepiņa -  Monitoringa departamenta juriste
E-pasts: ilze.liepina@neplpadome.lv

Inese Pētersone - Finanšu departamenta vadītāja
E-pasts: inese.petersone@neplpadome.lv

Ginta Gusare – Finanšu departamenta vadītāja vietniece
E-pasts: ginta.gusare@neplpadome.lv

Māra Madara Lūse - Starptautiskās sadarbības un informācijas analītikas nodaļas vadītāja
E-pasts: mara.madara.luse@neplpadome.lv