NEPLP izstrādātās vadlīnijas palīdzes medijiem efektīvāk nodrošināt prasības par satura pieejamības veicināšanu

18.01.2022 10:22
Izdrukāt:

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) ir izstrādājusi vadlīnijas elektroniskajiem plašsaziņas medijiem, lai sekmētu vienotu izpratni par likuma prasībām, kas nosaka, ka mediju veidotais saturs, kas izplatīts programmās un pakalpojumos, tiek nepārtraukti un pakāpeniski darīts pieejamāks, tostarp personām ar invaliditāti. 

Saskaņā ar Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvu un attiecīgi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumu, elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem jāizstrādā rīcības plāns, kurā jāsniedz dati par to, kādā veidā plānots veicināt satura pieejamību. Satura pieejamību var veicināt dažādos veidos, tostarp, piemēram, audiovizuālos raidījumos nodrošinot zīmju valodu (surdotulks) vai subtitrus nedzirdīgajiem un vājdzirdīgajiem.  

“Vadlīnijās Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma piemērošanā satura pieejamības veicināšanai elektronisko plašsaziņas līdzekļu programmās un pakalpojumos” ir noteikti arī pamata principi, kas ievērojami, lai sekmētu vienotu pieeju elektronisko plašsaziņas līdzekļu rīcības plānu izstrādei. Padome izstrādājusi arī Rīcības plāna veidlapu, ko mediji var izmantot informācijas sniegšanai.     

“Aicinot iesniegt Rīcības plānus, Padomei pirmo reizi būs iespēja arī apzināt pašreizējo situāciju satura pieejamības jomā elektroniskajos plašsaziņas medijos,” norāda NEPLP locekle Ieva Kalderauska.  

Lai satura pieejamības mērķi ierobežotu finanšu resursu apstākļos plašsaziņas medijos tiktu sasniegti pēc iespējas efektīvāk, padome ir apzinājusi arī cilvēku ar redzes, dzirdes un cita veida traucējumiem pārstāvošo organizāciju vajadzības, tostarp par to, kurās programmās vai pakalpojums un kāda veida saturu būtu vēlams primāri padarīt pieejamāku (subtitrēt vai nodrošināt surdotulku).   

Tāpat, lai apzinātu, cik liela daļa sabiedrības izmanto subtitrus, surdotulkojumu audiovizuāla satura uztveršanai televīzijā un interneta vidē, NEPLP sadarbībā ar pētījumu kompāniju “Latvijas Fakti” veica apjomīgu pētījumu, kas ir arī pirmais šāda veida pētījums Latvijā. Plašāk par to padome informēs tuvākajā laikā.   

Vadlīnijas ar pielikumiem ir pieejamas NEPLP mājas lapā. Sīkāka informācija šeit.