Noteikti uzvarētāji konkursā par vietējā satura raidījumu veidošanu bezmaksas zemes apraidē 2020.gadā

13.03.2020 17:31
Izdrukāt:

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) noteikusi uzvarētājus konkursā "Par vietējā satura raidījumu veidošanu 2020. gadā elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos, kas raida televīzijas programmas bezmaksas zemes apraidē".

Konkursā "Par vietējā satura raidījumu veidošanu 2020. gadā elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos, kas raida televīzijas programmas bezmaksas zemes apraidē" tika saņemti 9 pieteikumi.

Par uzvarētājiem konkursā  noteikti SIA "VIDZEMES TELEVĪZIJA" ar piedāvājumiem "IZŠĶIRTSPĒJA" un "AR KĀJĀM PA MĀJĀM" un AS "TV Latvija" ar piedāvājumiem "Kas te tik laikmetīgs?" un "Globuss".

Noelmts piešķirt SIA "VIDZEMES TELEVĪZIJA" televīzijas raidījuma "IZŠĶIRTSPĒJA" veidošanai finansējumu 79 181,92 euro apmērā, televīzijas raidījuma "AR KĀJĀM PA MĀJĀM" veidošanai finansējumu 42 990,08 euro, AS "TV LATVIJA" televīzijas raidījuma "Kas te tik laikmetīgs?" veidošanai finansējumu 73 830,00 euro un televīzijas raidījuma "Globuss" veidošanai  finansējumu 53 998,00 euro apmērā 2020. gadā.

Konkursa mērķis ir atbalsts komerciālajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem, kas raida televīzijas programmas zemes apraidē ciparu formātā nekodēta pakalpojuma veidā (bez maksas) visā Latvijas teritorijā, lai nodrošinātu kvalitatīva vietējā satura radīšanu, stiprinot Latvijas informatīvo un kultūrtelpu. Pieejamais finansējums - EUR 250 000.