Tiesa lemj atstāt spēkā NEPLP lēmumu par 9 programmu izplatīšanas ierobežošanu

06.02.2020 09:13
Izdrukāt:

Pamatojoties uz Administratīvā procesa Likuma 185.prim panta pirmo daļu, 185.panta sesto daļu, 316.panta pirmo daļu LR Administratīvā rajona tiesa ir nolēmusi noraidīt SIA “Pirmais Baltijas Kanāls” un SIA TEM TV pagaidu aizsardzības lūgumu par Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 20.novembra lēmuma nr.224 darbības apturēšanu. Līdz ar to NEPLP lēmums ir atstāts spēkā un deviņu programmu aizliegums Latvijā turpinās.

“Esam ļoti nopietni ķērušies pie elektronisko plašsaziņas līdzekļu patiesā labuma guvēju pārbaudīšanas. Tiesas lēmums apliecina, ka esam rīkojušies pareizi un varu apliecināt, ka pārbaudes turpināsies. Latvijas informatīvās telpas aizsardzība ir mūsu galvenā prioritāte,  ” teica padomes priekšsēdētājs Ivars Āboliņš.

Atgādinām, ka 2019.gada 20.novembra Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu Padomes sēdē tika pieņemts Lēmums Nr.224Par atsevišķu Latvijā retranslējamo audio un audiovizuālo programmu sarakstā esošu programmu izplatīšanas apturēšanu” (turpmāk – Lēmums), ar kuru Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu Padome ir noteikusi aizliegumu retranslēt programmas “Vremya: dalekoye i blizkoye” (“Время: далекое и близкое”); “Bobjor” (“Бобёр”); “Dom Kino” (“Дом Кино”); “Dom Kino PREMIUM” (“Дом Кино ПРЕМИУМ” / “Дом Кино PREMIUM”); “Muzika Pervogo” (“Музыка Первого”); “O!”(“О!”); “Poyekhali” (“Поехали!”); “TELECAFE” (“ТЕЛЕКАФЕ”); “Peterburg – 5 kanal” (“Петербург - 5 канал”) Latvijas Republikas teritorijā visos Padomes uzraudzībā esošajos publiskajos elektroniskajos sakaru tīklos uz laiku līdz Eiropas Savienības Padomes noteikto sankciju par Ukrainas teritoriālās integritātes, suverenitātes un neatkarības graušanu atcelšanai pret sankcijām pakļautu personu –  Juriju Kovaļčuku, kurš ir viens no patiesajiem labuma guvējiem norādītajām programmām.

Lēmums tika pieņemts, izvērtējot no valsts drošības iestādes saņemto informāciju un pamatojoties uz Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 60.panta pirmās daļas 13.punktu, Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.pantu un Eiropas Savienības Padomes 2014.gada 17.martā regulu Nr.269/2014.

Ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu Padomes 2019.gada 20.novembra Lēmumu Nr.224 var iepazīties šeit.  https://www.neplpadome.lv/lv/sakums/normativie-akti/nozari-regulejosie-neplp-lemumi.html