Šonedēļ sākusies sabiedrisko mediju satura nodošana komercmedijiem uz ārkārtējās situācijas laiku

11.02.2021 11:40
Izdrukāt:

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) šonedēļ sākusi atļauju piešķiršanu komercmedijiem, kas izsaka vēlmi ārkārtējās situācijas laikā pārraidīt Latvijas Televīzijas un Latvijas Radio veidotos ziņu un informatīvi analītiskos raidījumus. Šīs nedēļas pirmajās dienās atļauja piešķirta divām Latgalē raidošām radiostacijām – SIA “Divu krastu radio” un SIA “EF-EI”.

SIA "Divu krastu radio" pieteicās pārraidīt “Latvijas Radio 1” ziņu raidījumus latviešu valodā. Savukārt SIA “EF-EI” pieteicās pārraidīt “Latvijas Radio 4” ziņu raidījumus mazākumtautību valodās.

Atgādinām, ka šī gada 28. janvārī valdība lēma, ka ārkārtējās situācijas laikā sabiedrisko mediju veidoto saturu varēs pārraidīt arī komercmediji, lai stiprinātu Latvijas informatīvo telpu un nodrošinātu patiesas, objektīvas un aktuālas informācijas pieejamību iedzīvotājiem saistībā ar Covid-19 izplatības ierobežošanu.

Pēc valdības lēmuma NEPLP izstrādāja kritērijus Latvijas Televīzijas un Latvijas Radio ziņu un informatīvi analītisko raidījumu nodošanai komercmedijiem.

Padome aicina elektroniskos komercmedijus pieteikties sabiedrisko mediju satura pārraidīšanai, lai aktuālā informācija būtu pieejama pēc iespējas plašākai sabiedrībai.

Būtiskākie kritēriji:  

  • Komercmediju raidījumiem jāsasniedz auditorijas, ko sabiedriskie mediji pietiekami nesasniedz, tādējādi nodrošinot maksimāli plašas auditorijas sasniedzamību
  • Elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem, kuru programmas ir pieejamas bezmaksas zemes apraides tīklā, var tikt nodoti Latvijas Televīzijas veidotie un pārraidītie ziņu un informatīvi analītiskie raidījumi mazākumtautību valodās un Latvijas Radio veidotie un pārraidītie ziņu un informatīvi analītiskie raidījumi – gan latviešu, gan mazākumtautību valodās
  • Komercmediji sabiedrisko mediju veidotajos un pārraidītajos ziņu un informatīvi analītiskajos raidījumos nedrīkst ievietot komerciālus paziņojumus, izņemot pašreklāmas 

Kā pieteikties  

Lai pieteiktos, lūdzam iesniegt padomei oficiālu, parakstītu lūgumu saņemt bezatlīdzības lietošanā VSIA "Latvijas Televīzija" un VSIA "Latvijas Radio" veidotos un pārraidītos ziņu un informatīvi analītiskos raidījumus, ietverot tajā: 

  • Informāciju par atbilstību padomes noteiktajiem kritērijiem
  • Pamatojot, kā tiks sasniegta auditorija, ko sabiedriskie mediji pietiekami nesasniedz
  • Informāciju par sabiedrisko mediju raidījumu plānoto pārraidīšanas laiku savā programmā  

Pieteikumu lūdzam nosūtīt padomei uz e-pastu neplpadome@neplpadome.lv

Ar pilnu informāciju par kritērijiem aicinām iepazīties šeit.