SKP Sabiedriskā pasūtījuma apakšpadome lūdz atbalstīt nākamā gada budžetā finansējumu sabiedrisko mediju iziešanai no reklāmas tirgus

02.09.2020 19:30
Izdrukāt:

Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu Sabiedriski konsultatīvās padomes (SKP) Sabiedriskā pasūtījuma apakšpadome publicējusi aicinājumu LR Ministru prezidentam, kā arī atbildīgajai Saeimas komisijai un ministrijām atbalstīt 2021. gada budžetā sabiedriskajiem medijiem nepieciešamo finansējumu, lai kompensētu to iziešanu no reklāmas tirgus.

SKP Sabiedriskā pasūtījuma apakšpadome vēstulē Valsts prezidentam, LR Ministru prezidentam, Latvijas Republikas Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, Mediju politikas apakškomisijai, Kultūras ministrijai un Finanšu ministrijai ir lūgusi atbalstīt finanšu piešķiršanu un dot skaidru atbildi par finansējuma saņemšanu 2021. gadā un turpmāk, lai sabiedriskie mediji varētu droši plānot savu darbu, kas prasa vismaz pusgadu sagatavošanos. Vēstulē uzsvērts, ka stipri sabiedriskie mediji ir viens no Latvijas drošības, stipruma un stabilitātes garantiem.

SKP Sabiedriskā pasūtījuma apakšpadome vēstulē atbildīgajām institūcijām ir norādījusi, ka abas sabiedriskās raidorganizācijas - Latvijas Televīzija un Latvijas Radio - ir sniegušas SKP detalizētu skaidrojumu, kam finansējums nepieciešams, aprēķinot gan neieņemtos reklāmas ieņēmumus, gan jaunā satura, ar kuru tiks aizpildīts reklāmas raidlaiks, izmaksas.

Aicinājumā norādīts: SKP Sabiedriskā pasūtījuma apakšpadomes locekļi saprot, ka bez papildus finansējuma sabiedriskās raidorganizācijas nevarēs iziet no reklāmas tirgus un izpildīt tām ar likumu uzliktos pienākumus.

SKP Sabiedriskā pasūtījuma apakškomisija norāda, ka līdz šim sabiedriskie mediji Latvijā nav saņēmuši pietiekamu finansējumu. Tādēļ šajā gadījumā tas ir jo īpaši nozīmīgi, lai sabiedriskie mediji, kas ir orientēti uz sabiedriskā labuma radīšanu, spētu radīt kvalitatīvu oriģinālsaturu, atbrīvotos no sponsoru finanšu atkarībām un tiem nebūtu jākonkurē ar komercmedijiem. Jo īpaši svarīgi ir stiprināt sabiedrisko mediju lomu šodien – hibrīdkara apastākļos, kad Latvijas iedzīvotājiem nepieciešama patiesa un analītiska informācija.

Par SPK Sabiedriskā pasūtījuma apakšpadomi

SPK Sabiedriskā pasūtījuma apakšpadomē ir pārstāvētas 13 nevalstiskās organizācijas. Tās uzdevums ir īstenot sabiedrības interešu pārstāvniecību sabiedriskā pasūtījuma izstrādē un izvērtēšanā.

Par SPK

SKP ir Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) izveidota padomdevēja institūcija, kuras uzdevums ir nodrošināt sabiedrības līdzdalību sabiedriskā pasūtījuma un Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālās stratēģijas izstrādāšanas procesā. Tā sastāv no Sabiedriskā pasūtījuma apakšpadomes, kurā darbojas organizāciju pārstāvji, kuri īsteno sabiedrības interešu pārstāvniecību sabiedriskā pasūtījuma izstrādē un izvērtēšanā, un Nozares attīstības apakšpadomes, kurā darbojas organizāciju pārstāvji, kuri īsteno elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares interešu pārstāvniecību nozares stratēģijā.