Organizējot konkursu uz LTV valdes amatiem, esam rīkojušies tiesiski

17.04.2019 13:30
Izdrukāt:

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP), sagatavojot konkursa uz valsts SIA “Latvijas Televīzija” (LTV) vakantajiem valdes locekļu amatiem organizēšanā piemērojamo tiesību normu analīzi, skaidro sabiedrībai, nozarei un politiķiem, ka, diemžēl, publiskajā telpā tiek izplatīta pretrunīga informācija par augstāk minēto konkursu, tā gaitu un rezultātiem.

“NEPLP atbilstoši likumā noteiktajai kompetencei ir rīkojusies tiesiski. Sabiedriskie mediji nav salīdzināmi ar vairums citu valsts kapitālsabiedrību, - tiem ir īpaša jēga un nozīme demokrātiskā valstī. NEPLP ir par atklātu un caurskatāmu sabiedrisko mediju valdes locekļu iecelšanu,” uzsver NEPLP priekšsēdētāja Dace Ķezbere. 

Reaģējot uz nozares un sabiedrības pausto viedokli, un, lai novērstu situāciju, ka konkursi uz sabiedrisko mediju valdes locekļu amatiem tiek organizēti slēgti un ar neskaidriem riskiem, NEPLP 2018. gada pavasarī Saeimā iesniedza priekšlikumu izmaiņām Publiskas personas kapitāla daļu kapitālsabiedrību pārvaldības likumā, kas noteica kārtību, kādā ieceļ valsts kapitālsabiedrību, ieskaitot LTV un LR valdes, un 15. martā grozījumi tika akceptēti.

Likumdevējs pauda gribu stiprināt eiropeisku pieeju sabiedrisko mediju pārvaldībai, kas ir balstīta starptautiskajās tiesībās un pieredzē, atzīstot Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma (EPLL) kā speciālā likuma prioritāro nozīmi. Eiropas Raidorganizāciju apvienības (EBU) Sabiedrisko mediju pārvaldības vadlīnijās ir norādīts, ka neatkarīgām uzraudzības struktūrām vajadzētu būt galvenajai lomai, ieceļot sabiedrisko mediju valdi. Vadlīnijās nepārprotami ir norādīts uz neatkarīga atlases procesa nepieciešamību.

EBU, tās ģenerāldirektora Noel Curran personā, atbildot uz NEPLP aicinājumu izvērtēt atklātības principa nepieciešamību un arī līdzdarboties tajā, pauda atbalstu procedūrai, kādu NEPLP bija izvēlējusies LTV valdes konkursam. EBU novērtēja NEPLP izteikto aicinājumu EBU pārstāvim piedalīties pretendentu atlases procesā, taču norādīja, ka atlase ir jāveic atbildīgajai institūcijai nacionālajā līmenī.

Ņemot vērā medijos izskanējušo informāciju par Saeimas Juridiskā biroja atzinumu un tajā pausto, vēlamies uzsvērt, ka NEPLP šādu atzinumu nav saņēmusi un no komentāriem par medijos izskanējušajiem apgalvojumiem atturēsies. NEPLP uzsver, ka, izmantojot savas likumā noteiktās tiesības, LTV valdes konkursa procedūra ir bijusi tiesiska, ievērojot spēkā esošo normatīvo regulējumu.

Diemžēl jāatzīst, ka, izmantojot Eiropas Parlamenta priekšvēlēšanu gaisotni un atsevišķu politisko spēku vēlmi iegūt kontroli pār neatkarīgām institūcijām un sabiedriskajiem medijiem, politiķi, iespējams, apzināti kultivē dažādas maldinošas tiesisko aktu un procesu interpretācijas.

Vēršam uzmanību uz faktu, ka EDSO Misijas novērtējuma gala ziņojuma otrajā rekomendācijā ir norādīts: “Lai nodrošinātu plašsaziņas līdzekļu regulatora neatkarību un sabiedrības uzticību, parlamenta locekļiem vajadzētu atturēties no iejaukšanās plašsaziņas līdzekļu iestādes darbā”.

Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes izsludinātā konkursa uz valsts SIA “Latvijas Televīzija” vakantajiem valdes locekļu amatiem organizēšanā piemērojamo tiesību normu analīze