Noteikti uzvarētāji konkursā televīzijām, kas raida programmas zemes apraidē

14.07.2021 11:13
Izdrukāt:

Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) izsludinātajā konkursā "Sabiedriski nozīmīga satura veidošana komerciālajos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos, kas raida televīzijas programmas zemes apraidē ciparu formātā nekodēta pakalpojuma veidā (bez maksas) visā Latvijas teritorijā" ir noteikti divi uzvarētāji ziņu, informatīvi analītiskā un/vai pētnieciskā satura veidošanai un izplatīšanai.

Par uzvarētājiem konkursā atzīti:

  1. SIA "VIDZEMES TELEVĪZIJA" ar projektiem "Aklā zona" un "Reģionam nozīmīgu ziņu raidījumu veidošana" (sadarbībā ar SIA "TV  Kurzeme"), kam satura veidošanai piešķirti attiecīgi 20 173,67 EUR un 2 130,76 EUR;
  2. AS "TV Latvija" ar projektu "Mana balss”, kam piešķirti 7 924,76 EUR.

Konkursa mērķis – kvalitatīva vietējā satura radīšana komerciālajos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos, kas raida televīzijas programmas zemes apraidē ciparu formātā nekodēta pakalpojuma veidā (bez maksas) visā Latvijas teritorijā ar mērķi stiprināt Latvijas informatīvo un kultūrtelpu. Konkursa kopējais finansējums - 30 229,19 EUR.