Noteikti uzvarētāji konkursā par diasporas un remigrācijas tematikas raidījumu veidošanu 2020.gadam

13.08.2020 17:18
Izdrukāt:

Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) izsludinātajā konkursā "Televīzijas un radio raidījumu (sižetu) veidošana par diasporas un remigrācijas tematiku 2020.gadā" ir noteikti četri uzvarētāji.

Par uzvarētājiem konkursā noteikti SIA "Vidzemes televīzija", kam raidījumu veidošanai piešķirti 6892.09 eiro. SIA “Tuta Media”, kuru piedāvājums ietver sevī raidījumu ciklu bērniem “Tutas lietas” – piešķirti 14 207.87 eiro. AS "TV Latvija", kam piešķirti 8 450,02 eiro un SIA "Star FM" ar piešķirtiem 8 450.02 eiro.

Konkursa mērķis – sabiedriskā pasūtījuma ietvaros sabiedriski nozīmīga un kvalitatīva satura veidošana un pārraidīšana par diasporas un remigrācijas tematiku komerciālajos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos, tādējādi saglabājot diasporas saikni ar Latviju, tās kultūru un mediju telpu. Konkursa kopējais finansējumu ir EUR 38 000.