NEPLP vērš mediju uzmanību uz patiesas, precīzas un faktos balstītas informācijas atspoguļošanas pienākumu, īpaši ārkārtējās situācijas laikā

09.04.2020 11:03
Izdrukāt:

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP), ņemot vērā Ministru kabineta 2020. gada 12.martā pieņemto rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, kā arī ievērojot tai Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā noteikto pienākumu pārstāvēt sabiedrības intereses elektronisko plašsaziņas līdzekļu jomā, vērš uzmanību, ka medijiem ir stratēģiski nozīmīga loma Covid-19 krīzes pārvarēšanā un valsts informatīvās telpas drošības un precizitātes nodrošināšanā.

Tādi informācijas izplatīšanas veidi kā internets un citas komunikāciju tehnoloģijas ietekmē informācijas izplatīšanās ātrumu un apmēru. Tas dod daudz lielākas iespējas gan pozitīvi, gan negatīvi ietekmēt demokrātiskos procesus un sabiedrības informēšanu. Dezinformācija ir pastāvējusi jau ilgāku laiku, taču tās ierobežošana ir kļuvusi arvien aktuālāka. NEPLP uzver kvalitatīvas žurnālistikas nozīmi sabiedrības informēšanā, īpaši ārkārtējās situācijas laikā.

Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 24.panta otrā daļa nosaka, ka elektroniskie plašsaziņas līdzekļi darbojas Latvijas sabiedrības interesēs. Jebkura informācija, ko Elektroniskie plašsaziņas līdzekļi izplata saistībā ar ārkārtējo situāciju un Covid-19 ir vērtējama kā īpaši nozīmīga un atspoguļotajai informācijai ir jābūt patiesai, objektīvai un faktoloģiski precīzai. Tāpat informācijai ir jābūt pieejamai un saprotamai visām sabiedrības grupām, ņemot vērā arī to, ka daļai sabiedrības nav specifisku zināšanu konkrētajā jautājumā.

NEPLP atgādina Elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem, ka Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 24.panta ceturtā daļa noteic, ka “elektroniskie plašsaziņas līdzekļi nodrošina, lai fakti un notikumi raidījumos tiktu atspoguļoti godīgi, objektīvi, ar pienācīgu precizitāti un neitralitāti, veicinot viedokļu apmaiņu, un atbilstu vispārpieņemtajiem žurnālistikas un ētikas principiem.” Sabiedrībai īpaši svarīgos jautājumos informācija jāatspoguļo ar vislielāko precizitāti un jāņem vērā dažādie viedokļi un fakti. Īpašu uzmanību ir jāpievērš pārraidot strīdīgu informāciju, kura balstīta niansēs un tādejādi ir viegli interpretējama.

NEPLP aicina elektroniskos plašsaziņas līdzekļus īpaši ārkārtējās situācijas laikā pievērst pastiprinātu uzmanību paustās informācijas patiesumam un precizitātei, izvairoties no nepilnīgas un sabiedrību maldinošas informācijas izplatīšanas elektronisko plašsaziņas līdzekļu programmās!