NEPLP soda PBK par pārkāpumiem ziņu raidījumos

22.10.2015 15:18
Izdrukāt:

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 22. oktobra sēdē pieņēma lēmumu sodīt elektronisko plašsaziņas līdzekli SIA „Pirmais Baltijas kanāls“ (PBK) par administratīvā pārkāpuma izdarīšanu laika posmā no 2015.gada 16. līdz 22.februārim. Par konstatētajiem pārkāpumiem PBK piemērots naudas sods 10 tūkstošu eiro apmērā.

Pārbaudot NEPLP veiktos programmas ierakstus par laika posmu no 2015.gada 16. līdz 22.februārim, tika konstatēts, ka virknē PBK ziņu raidījumu sižetos par karadarbību Ukrainā informācija tiek pasniegta vienpusēji.

Tā, piemēram, 16.februāra PBK ziņu raidījuma sižetā par karadarbību Ukrainā, Donbasā, kurā tā dēvētās “Doņeckas tautas republikas” (DTR) pārstāvji pārmet Ukrainas valdības (dēvēta par “Huntu”) spēkiem pamiera noteikumu neievērošanu. Ukrainas valdības pārstāvju viedoklis, ne arī atšķirīgs viedoklis sižetā un visās ziņās netiek atspoguļots.

17.februāra ziņu raidījumā “Laiks” pārraidīts sižets, kurā stāstīts par 2014.gada 2.maija notikumiem Odesā. Autori ziņu formā pauž viedokli par minēto notikumu kā “Maidana pretinieku masveida slepkavība”, “rūpīgi iepriekš izplānota ar labi sagatavotiem provokatoriem” no Ukrainas valdību atbalstošo spēku puses. Minētā versija tiek pasniegta kā neapšaubāmi pierādīta, bez citu viedokļu atspoguļošanas. Sižeta veidotāji pauž pārliecību, ka Ukrainas varasiestādes nav ieinteresētas patiesības noskaidrošanā.

20.februāra sižetā par Ukrainu stāstīts par Maidana notikumu gadadienas piemiņas mītiņu Kijevā, iedzīvotājiem prasot no varasiestādēm aktīvāk izmeklēt Maidana upuru nogalināšanas apstākļus. Tiek stāstīts, ka varasiestādes it kā veicot izmeklēšanu, bet gada laikā izmeklēšana stāvot uz vietas. Tiek atspoguļoti viedokļi par to, ka izmeklēšana slēpj “patiesību, kas var apdraudēt esošo režīmu” – snaiperi, kuri šāvuši uz demonstrantiem esot bijuši nevis valdības spēki, bet gan provokatori. Tiek pausts viedoklis, ka izmeklēšanas komisijas vadītājs saistīts ar šiem snaiperiem. Ukrainas valdības izvirzītās versijas (piemēram par snaiperu saistību ar Kremli) sižeta veidotājs dēvē par “murgainām”, norādot, ka tam neesot zināmi pierādījumi. Tālāk sižetā tiek stāstīts par spiedienu uz tiesu, kura nav paturējusi apcietinājumā bijušo Reģionu partijas deputātu. Turpinājumā stāstīts par Ukrainā esošajām “nacionālistu bandām”, par kurām Ukrainas vēstniekam jautājuši Vācijas žurnālisti. Tiek atspoguļoti Maidanu notikumus nosodoši viedokļi. Atsevišķi viedokļi tiek pasniegti ziņu formā. Citi viedokļi šajos jautājumos netiek atspoguļoti, ne šajā, ne citos raidījuma sižetos.

Arī citos NEPLP pārbaudītajos PBK ziņu raidījumos no 16. līdz 22. februārim ir konstatēti līdzīgi pārkāpumi, proti, sižetos par konfliktu Ukrainā, Ukrainas puses viedoklis atspoguļots netiek.

NEPLP secina, ka minētajos raidījumos nav ievērots Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma (EPLL) 24.panta ceturtajā daļā noteiktais: “Elektroniskie plašsaziņas līdzekļi nodrošina, lai fakti un notikumi raidījumos tiktu atspoguļoti godīgi, objektīvi, veicinot viedokļu apmaiņu, un atbilstu vispārpieņemtajiem žurnālistikas un ētikas principiem. Komentārus un viedokļus atdala no ziņām un nosauc viedokļa vai komentāra autoru.”

Pārbaudītajos raidījumos ir konstatējama:

  • viedokļu daudzveidības neesamība, kad pretrunīgos, neviennozīmīgi vērtētos jautājumos tiek atspoguļots vienas iesaistītās puses viedoklis, neatspoguļojot, vai acīmredzami negatīvi, tendenciozi atspoguļojot otras puses viedokli;
  • ziņu nenodalīšana no viedokļiem, kad ziņas formā tiek sniegts vērtējums;
  • atsevišķos gadījumos - ziņu avota nenorādīšana.

Turklāt pārbaudes ietvaros NEPLP konstatējusi, ka raidījumos latviešu valodā (vai starp latviešu valodā ieskaņotiem raidījumiem) ir reklāmas krievu valodā. EPLL 28.panta sestajā daļā noteikts, ka raidījumos ievieto reklāmu raidījuma valodā vai valsts valodā. Saskaņā ar NEPLP konstatēto, šis noteikums laika posmā no 2015.gada 16.februāra līdz 22.februārim sistemātiski nav ievērots, ievietojot reklāmu krievu valodā filmās un citos raidījumos, kuru valoda (saskaņā ar EPLL 32.panta ceturto daļu) ir latviešu valoda, vai starp raidījumiem, kuru valoda ir latviešu valoda.

NEPLP secina, ka SIA “Pirmais Baltijas kanāls” ir pārkāpusi EPLL 24.panta ceturto daļu un 28.pantu, izdarot Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 201.5 panta piektajā un devītajā daļā paredzētos pārkāpumus. Nosakot soda apmēru, NEPLP ņēma vērā to, ka PBK gada laikā ir atkārtoti izdarījusi līdzīgs pārkāpumu, par kuru ir jau administratīvi sodīta.