NEPLP: sabiedriskā medija uzraugam jābūt neatkarīgam un spēcīgam

12.04.2021 16:21
Izdrukāt:

Lai vienotais sabiedriskais medijs nākotnē būtu neatkarīgs un spēcīgs, tādam ir jābūt arī tā jaunajam uzraugam - Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei (SEPLP), uzskata Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP).   

“Līdzīgi kā sabiedriskajiem medijiem, kam jānodrošina stabils un Eiropas Savienības līmenim atbilstošs finansējums, arī topošajam sabiedrisko mediju VSIA "Latvijas Televīzija" un VSIA "Latvijas Radio" uzraugam – Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei - jābūt spēcīgai, un tās padomes locekļiem - neatkarīgiem profesionāļiem, kas sevī apvieno zināšanas gan par mediju darbību, izaicinājumiem, gan kapitālsabiedrību pārvaldību. Turklāt viņiem jābūt stratēģiem ar skaidru redzējumu par apvienota sabiedriskā medija nākotni,” saka NEPLP loceklis Jānis Eglītis.

Viņš norāda, ka Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome, kas šobrīd nodrošina sabiedrības interešu pārstāvniecību sabiedriskajos medijos, ar cerībām raugās uz Saeimas, kā arī Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes izsludinātājiem konkursiem uz vakantajām SEPLP locekļu vietām un stingri iestājas par to, lai topošās padomes finansiālā neatkarība pēc iespējas tiktu stiprināta, protams, ņemot vērā valsts budžeta iespējas.  

NEPLP arī uzsver, ka SEPLP pēc tās izveides pilnā sastāvā būs jāīsteno valstiski svarīga reforma – jāapvieno LTV un LR, izveidojot vienotu spēcīgu Latvijas sabiedrisko mediju. Vienlaikus SEPLP locekļiem būs jāizveido jaunais neatkarīgais sabiedrisko mediju finansēšanas modelis. Paralēli vajadzēs radīt komandu, kā arī būs nekavējoties jāuzsāk nākamā gada sabiedriskā pasūtījuma veidošanas vadlīniju un uzdevumu izstrāde, jāorganizē konkurss uz LTV valdi, jāapstiprina LTV un LR galvenie redaktori, kā arī no NEPLP jāpārņem abu kapitālsabiedrību valdes mērķu un uzdevumu izpildes pārraudzība un daudzas citas lietas. 

“Laika, lai ieskrietos, nebūs, tāpēc ir svarīgi, ka SEPLP locekļi sevī iemieso vairākas profesionālas kvalitātes – ir augstas raudzes profesionāļi mediju jomā, spēj vadīt un organizēt iestādes darbu, saprot, kā pārvaldīt valsts kapitālsabiedrības un vienlaikus ir vizionāri ar stratēģisku redzējumu par sabiedriskā medija nākotni,” uzsver Jānis Eglītis.

Pēc viņa teiktā SEPLP sabiedriskos medijus  pārņems labā finansiālā stāvokli, ar pārdomātiem, ievērojami augušiem LTV un LR kapitālieguldījumiem, kas vērsti uz mediju modernizāciju un attīstību ilgtermiņā.  

Papildus iepriekš minētajam NEPLP informē, ka jau patlaban norit sagatavošanās darbs informācijas nodošanai SEPLP, lai nodrošinātu sabiedrības interešu pārstāvniecības pēctecību sabiedriskajos medijos. 

2021. gada 1. janvārī stājās spēkā Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likums, kas paredz izveidot jaunu institūciju – Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi, kurai tiks nodotas sabiedrisko mediju kapitāla daļu turētāja funkcijas, un tās kompetencē turpmāk būs pārvaldības jautājumi, kas saistīti ar sabiedriskā pasūtījuma plānošanu, izstrādi un īstenošanas uzraudzību.