NEPLP piešķir gandrīz 170 tūkstošus eiro vietējo raidījumu veidošanai bezmaksas zemes TV apraidē

23.04.2021 14:15
Izdrukāt:

Lai stiprinātu Latvijas informatīvo un kultūras telpu, Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) konkursa rezultātā piešķīrusi finansējumu 169 771 eiro ziņu, informatīvo, izglītojošo un izklaidējošo raidījumu veidošanai komerciālajās televīzijās, kas raida bezmaksas zemes apraidē.

“Šī konkursa mērķis ir veicināt kvalitatīva vietējā satura radīšanu komerciālajās televīzijās, kas raida bezmaksas zemes apraidē. Tas ir svarīgi, lai veicinātu vietējā satura daudzveidību un bezmaksas apraidē būtu pieejams pēc iespējas kvalitatīvāks vietējais saturs,” saka par komercmedijiem atbildīgais NEPLP loceklis Patriks Grīva.

Viņš uzsver, ka “ne visi Latvijas iedzīvotāji izmanto maksas televīzijas pakalpojumus. Daļa iedzīvotāju, it īpaši reģionos un pierobežā, ikdienā skatās tikai bezmaksas apraidē esošās televīzijas programmas, kas šobrīd Latvijā ir sešas. Šīs programmas redz arī tie skatītāji, kas izmanto maksas TV pakalpojumus. Tādēļ ir svarīgi, lai no valsts puses tiktu veicināta kvalitatīvu vietējo raidījumu veidošana bezmaksas zemes apraidē”.

Šobrīd komerciālo televīziju vidū bezmaksas zemes apraidē esošajām TV programmām ir augstākais vietējā satura īpatsvars – virs 80%.

No kopumā 6 konkursā iesniegtajiem projektiem sabiedriskā pasūtījuma finansējums piešķirts 5 raidījumiem.

Konkursa sadaļā par ziņu un informatīvi analītiska un/vai pētnieciska satura veidošanu finansējums piešķirts 2 raidījumiem:

  • AS "TV Latvija" jeb Rīga TV24 raidījumam "Kārtības Rullis" (44 988,78 eiro)
  • AS “TV Latvija” jeb Rīga TV24 raidījumam "Ziņu TOP" (24 782,03 eiro)

Savukārt informatīvi izglītojoša un izklaidējoša satura veidošanai valsts finansējums piešķirts 3 raidījumiem:

  • SIA "VIDZEMES TELEVĪZIJA" jeb Re:TV raidījumam "Izšķirtspēja" (44 839,49 eiro)
  • SIA “VIDZEMES TELEVĪZIJA” jeb Re:TV raidījumam "Ēdienkarte" (15 580,05 eiro)
  • AS "TV Latvija" jeb Rīga TV24 raidījumam "Preses Klubs" (39 580,46 eiro)

Konkursā pieteiktie projekti tika izvērtēti pēc vairākiem kritērijiem, tostarp to atbilstība konkursa mērķim, sabiedriskā pasūtījuma uzdevumiem, to aktualitāte valsts, reģiona vai vietējo notikumu kontekstā, projekta satura koncepcijas kvalitāte un detalizācijas pakāpe, kā arī raidījumu demo un satura izplatīšana dažādās platformās, sociālajos medijos, auditorijas iesaiste, sasniedzamās auditorijas lielums, finansiālā kapacitāte, subtitru vai surdotulkojuma nodrošināšana un citi.

Kopumā NEPLP izsludinājusi 10 konkursus                                                                    

Kopumā kopš februāra NEPLP ir izsludinājusi 10 konkursus komercmedijiem – ziņu raidījumu veidošanai, medijpratības veicināšanai, informatīvi analītisko un pētniecisko, Latvijas kultūrtelpu stiprinošu raidījumu, kā arī uz ilgtspēju vērstu, kvalitatīvu izklaides un sporta raidījumu veidošanai, satura veidošanai Latgales vietējās un reģionālajās televīzijās un radio programmās, satura veidošanai zemes apraidē raidošajām televīzijām, kā arī par 2021. gada pašvaldību vēlēšanu priekšvēlēšanu satura veidošanu komerciālajās televīzijās.

Šogad konkursos jau piešķirts finansējums 237 500 eiro ziņu un medijpratību veicinošu raidījumu veidošanai, 150 000 eiro analītisku un pētniecisku raidījumu veidošanai, 200 000 eiro uz sabiedrības ilgtspēju vērstu, kvalitatīvu izklaides un sporta raidījumu veidošanai. Vēl 54 628 eiro piešķirti pilsoniskās līdzdalības, nacionālās identitātes un kultūrtelpas stiprināšanai veltītu raidījumu veidošanai Latgales televīzijās un radio. Savukārt 124 990 eiro piešķirti kultūras raidījumu veidošanai komerciālajās televīzijās un radio.