NEPLP pērn 48 mājaslapās konstatējusi prettiesisku televīzijas programmu retranslāciju, šogad janvārī sāktas jau 7 jaunas lietvedības

17.02.2021 10:04
Izdrukāt:

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 2020. gadā 48 mājaslapās konstatējusi prettiesisku televīzijas programmu retranslāciju Latvijas teritorijā. Šī gada pirmā mēneša laikā sāktas jau 7 jaunas lietvedības par šo pārkāpumu.

Visām pērn konstatētajām 48 mājaslapām veikts ierobežošanas process atbilstoši Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā noteiktajam. Pēc NEPLP brīdinājuma saņemšanas 8 no konstatētajām mājaslapām pašas ir pārtraukušas televīzijas programmu prettiesisku izplatīšanu. Savukārt 35 mājaslapām atbilstoši likumam tikusi ierobežota piekļuve uz laiku līdz 6 mēnešiem. Bet attiecībā uz vēl 5 mājaslapām ir izteikti brīdinājumi, un atbilstoši likumam tām dots laiks saņemt nepieciešamo retranslācijas atļauju vai arī retranslāciju pārtraukt.

“TV programmu nelegāla retranslācija ir aktuāla problēma. Tā rada negodīgu konkurenci vietējiem televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojumu sniedzējiem un nodara zaudējumus gan valstij, gan godīgajiem uzņēmējiem. Turklāt tā ietver risku, ka var tikt izplatītas Latvijā neatļautas un valstij naidīga satura programmas. Un tas nav pieļaujams,” saka NEPLP priekšsēdētājs Ivars Āboliņš.

Viņš atgādina, ka, lai legāli veiktu televīzijas programmu retranslāciju Latvijā, ir nepieciešams saņemt retranslācijas atļauju Nacionālajā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomē, kā arī jāsaņem piekrišana no attiecīgās programmas īpašnieka vai tiesību turētāja, lai būtu sakārtoti arī autortiesību jautājumi. 

NEPLP ieviesusi efektīvāku IT sistēmu televīziju retranslācijas monitorēšanai mājaslapās

Lai cīņa ar nelegālu saturu būtu pēc iespējas efektīvāka, Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome šogad ir ieviesusi jaunu, jaudīgāku televīziju retranslācijas monitoringa programmatūru. 

“Mūsu mērķis ir nodrošināt vienlīdzīgus darbības noteikumus visiem mediju tirgus dalībniekiem un pasargāt no nelegālām darbībām, kas kaitē godīgai mediju uzņēmumu konkurencei un tirgus attīstībai. Lai to veiktu, šogad esam ieviesuši jaunu, mūsdienīgu IT sistēmu mājaslapu monitorēšanai. Attīstoties tehnoloģijām mediju nozarē, arī regulatoram ir jāattīstās tehnoloģiju jomā. Šāda mūsdienīga, kvalitatīva programmatūra ļaus mums turpmāk daudz efektīvāk sekot līdzi situācijai tirgū un apzināt nepieciešamos uzlabojumus,” saka Ivars Āboliņš.

“Latvijā darbojas tūkstošiem mājaslapu, kas pārraida TV programmas. Daļa no tām darbojas legāli. Taču arī aizdomīgo mājaslapu īpatsvars ir liels, un tās rodas arvien no jauna. Tādēļ līdztekus veiktajiem tehnoloģiskajiem uzlabojumiem apzinām aktuālos problēmjautājumus, lai nākotnē varētu pilnveidot arī normatīvo regulējumu šajā jomā,” saka NEPLP loceklis Patriks Grīva.

NEPLP sadarbojas arī ar Valsts policiju un biedrību “Par legālu saturu”, lai konstatētu gan tādas interneta vietnes, kas nelegāli retranslē citu valstu TV programmas, gan kas nelegāli retranslē vietējās Latvijas TV programmas.

Lielākoties Latvijā prettiesiski TV programmas retranslē Krievijā un Ukrainā bāzētas mājaslapas

Līdz šim konstatētās mājaslapas, kas nelegāli retranslē TV programmas, galvenokārt ir bāzētas Krievijā un Ukrainā un lielākoties prettiesiski pārraidījušas gan Krievijas, gan dažādu Rietumeiropas valstu TV programmas. 

NEPLP ir pateicīga par sadarbību visiem tiem Latvijas interneta pakalpojumu sniedzējiem, kas operatīvi sadarbojas prettiesiski pārraidošo mājaslapu darbības apturēšanā, lai mazinātu nelegāla satura izplatīšanu Latvijā. 

NEPLP pateicas arī iedzīvotājiem, kas informē par aizdomīgām mājaslapām, un aicina arī turpmāk ziņot par mājaslapām, kas retranslē vietējās vai ārvalstu TV programmas, rakstot uz e-pastu: neplpadome@neplpadome.lv vai ziņojot sociālo tīklu vietnē “Twitter”.      

Televīzijas programmu retranslāciju interneta vidē NEPLP pārbauda kopš 2020. gada. 

Saskaņā ar “Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumu”, konstatējot nelegālu televīzijas programmu retranslāciju, NEPLP uzliek tiesisko pienākumu 15 dienu laikā pārtraukt audiovizuālo programmu retranslāciju vai saņemt attiecīgu retranslācijas atļauju. Ja padomes noteiktajā termiņā retranslācija netiek pārtraukta, netiek saņemta retranslācijas atļauja vai ar padomi netiek panākta vienošanās par tiesiskā pienākuma izpildes termiņa pagarināšanu, padome ir tiesīga ierobežot piekļuvi šādām mājaslapām, liedzot to domēna vārdu izmantošanu uz laiku līdz sešiem mēnešiem.