NEPLP locekļi vienojas par atbildības jomu sadalījumu

08.09.2021 17:07
Izdrukāt:

Ņemot vērā dinamiskos informatīvās telpas aizsardzības izaicinājumus un augošo Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) funkciju apjomu, NEPLP locekļi vienojušies par atbildības jomu pārdali.

Latvijas informatīvās telpas stiprināšana un aizsardzība ir un būs NEPLP galvenā prioritāte. Tādēļ līdztekus Padomes priekšsēdētājam Ivaram Āboliņam un Padomes loceklim Patrikam Grīvam par to līdzatbildību uzņēmušies visi NEPLP locekļi – arī Aurēlija Ieva Druviete un Ieva Kalderauska. 

“Redzam, ka visas pārējās pārraudzības jomas ir pakārtotas šai – pašai galvenajai. Kopš 2019. gada decembra NEPLP konsekventi ir noteicis prioritātes un tās arī realizējis. Tā tas būs arī turpmāk. Taču nedaudz ir pamainījušies akcenti – ņemot vērā mediju tirgus attīstību digitālajā vidē, lielu uzsvaru liekam uz pakalpojumu pēc pieprasījuma (PPP) uzraudzību un sistēmas sakārtošanu. Tāpat pašu svarīgāko darbu augšgalā ir medijpratības jautājumi,” saka NEPLP priekšsēdētājs Ivars Āboliņš.

NEPLP locekļi vienojušies atsevišķi izdalīt jaunas pārraudzības jomas – Patriks Grīva uzņēmies mediju nozares attīstības veicināšanas pārraudzību, bet Ieva Kalderauska pakalpojumu pēc pieprasījuma, video koplietošanas platformu jomas pārraudzību un elektronisko plašsaziņas līdzekļu satura pieejamības veicināšanas pārraudzību.

“Pēc Audiovizuālās mediju pakalpojumu direktīvas pārņemšanas NEPLP atbildības lauks ir būtiski palielinājies – ir virkne jaunu funkciju kā elektronisko mediju nozares regulatoram un mediju nozares attīstītājam, kam atbilstoši ir noteiktas arī jaunās atbildības jomas. Ja kādreiz NEPLP pamatā rūpējās par radio un televīzijas mediju vidi, tad tagad elektronisko mediju vide ir nozīmīgi paplašinājusies internetā – mēs runājam par pakalpojumiem pēc pieprasījuma interneta vidē, video koplietošanas platformām, bērnu tiesībām un aizsardzību interneta vidē, medijpratības sekmēšanu, nelegālā televīzijas satura ierobežošanu internetā vidē. Paredzams, ka šis atbildības lauks informācijas laikmetā arvien paplašināsies, lai sekmētu kvalitatīva, daudzveidīga un uzticama satura pieejamību un stiprinātu Latvijas informatīvo telpu,” saka NEPLP priekšsēdētāja vietniece Aurēlija Ieva Druviete.

Pēdējo astoņu mēnešu laikā NEPLP ieguldījusi nozīmīgu darbu, lai novērstu nepilnības kabeļoperatoru nozarē, un tuvākajā laikā sabiedrība uzzinās arī šī darba rezultātus. Šīs jomas turpmāku pārraudzību uzņēmies Ivars Āboliņš. 

Tāpat notiek darbs pie vienas no Eiropas šī gada vērienīgākajām medijpratības jautājumu konferencēm, kuras norises darba kārtība tiks izsludināta vēl šomēnes. Starptautiskās sadarbības jomas, kā arī ar medijpratības attīstību saistītu jautājumu pārraudzību turpinās Aurēlija Ieva Druviete. 

“Saistībā ar jaunām prasībām par satura pieejamības, tostarp lai to palielinātu, piemēram, cilvēkiem ar redzes vai dzirdes traucējumiem, mediju uzņēmumiem Padomē jāiesniedz rīcības plāni, ietverot tajos mediju spējas mērķtiecīgi realizēt auditorijas prasības. Jautājums ir sarežģīts, un Padomei būs jānodrošina "vienas pieturas punkta” funkcija šīs jomas efektīvai koordinēšanai. Savukārt saistībā ar pakalpojumiem pēc pieprasījuma, kas pēc būtības ir piedāvāt televīzijai līdzīga satura ierakstus digitālā vidē, ko skatītājs var izmantot tā izvēlētā laikā, ir daudz darāmā. Tostarp nepieciešams pilnveidot šīs jomas regulējumu, piemēram, izstrādājot skaidrākus nosacījumus pakalpojuma identificēšanai, sekmēt šo pakalpojumu sniedzējus reģistrēties Padomē,” par jauniem izaicinājumiem saka Ieva Kalderauska, piebilstot, ka faktiski ir jāizveido jaunas, efektīvi strādājošas sistēmas.

Pēc Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (SEPLP) izveidošanas NEPLP funkcijas ir faktiski dubultojušās, un Padome pirmo reizi pastāvēšanas vēsturē varēs pilnvērtīgi pievērsties nozares regulācijas jautājumiem. Tādēļ īpaši būtiski ir koncentrēties uz visas nozares – gan komerciālo, gan sabiedrisko mediju – attīstību.

Mediji ir īpaša nozare, jo tā ietekmē katra sabiedrības locekļa pozīciju visai valstij svarīgos jautājumos. Uzticama komunikācija visos laikos ir būtiskākā vērtība, tomēr, lai medijs to nodrošinātu, nepieciešama stabilitāte nozarē. Ja vēlamies, lai mūsu mediji ir spēcīgi, neatkarīgi, kvalitatīvi un mūsdienīgi, NEPLP jārūpējas ne tikai par efektīvu nozares regulāciju, bet arī par tās stratēģisku attīstību,” uzsver Patriks Grīva, norādot, ka “Latvijas informatīvās telpas stūrakmeņi ir spēcīgi vietējie mediji.”

 

Padomes locekļu atbildības jomas

Padomes priekšsēdētāja Ivara Āboliņa pārziņā ir Padomes darbības pārraudzība, ar informatīvās telpas aizsardzību saistītu jautājumu pārraudzība un elektronisko plašsaziņas līdzekļu, kas sniedz televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojumus, pārraudzība (kabeļoperatori). Viņš ir līdzatbildīgs arī par radio jomas pārraudzību.

Padomes priekšsēdētāja vietnieces Aurēlijas Ievas Druvietes pārziņā ir starptautiskās sadarbības joma, kā arī ar medijpratības attīstību saistītu jautājumu pārraudzība. Viņa ir līdzatbildīga arī par informatīvās telpas aizsardzības pārraudzību, kā arī radio un televīzijas jomu pārraudzību.

Padomes locekļa Patrika Grīvas pārziņā ir radio un televīziju pārraudzība un mediju nozares attīstības veicināšana. Viņš ir līdzatbildīgs arī par informatīvās telpas aizsardzības pārraudzību un elektronisko plašsaziņas līdzekļu, kas sniedz televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojumus, pārraudzību. 

Padomes locekles Ievas Kalderauskas pārziņā ir elektronisko plašsaziņas līdzekļu, kas sniedz pakalpojumus pēc pieprasījuma, pārraudzība, kā arī video koplietošanas platformu jomas pārraudzība un elektronisko plašsaziņas līdzekļu satura pieejamības veicināšana. Viņa ir līdzatbildīga par televīzijas jomas pārraudzību, mediju nozares attīstības veicināšanu un informatīvās telpas aizsardzību.

Padomes locekļi kopā īsteno starpinstitucionālo sadarbību, kā arī normatīvo aktu grozījumu projektu izstrādi, kas skar elektronisko plašsaziņas līdzekļu darbību.