NEPLP: krīzes laikā iespējami plašai auditorijai jānodrošina iespējas attālināti svinēt Lieldienu svētkus

02.04.2020 20:47
Izdrukāt:

Reaģējot uz ārkārtas situācijas radītajiem apstākļiem, Ministru kabinets lēmis paredzēt iespēju Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei (NEPLP) ļaut sabiedrisko mediju radīto saturu, saistītu ar Lieldienu svētkiem, tajā skaitā Dievkalpojumus, nodot komerciālajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem.

Ministru kabinets veica grozījumus rīkojumā Nr. 103 par ārkārtējās situācijas izsludināšanu,  kur bija paredzēts, ka NEPLP, pieņemot attiecīgus lēmumus, atbilstoši Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 5. panta otrajai daļai un 62. panta sestajai daļai Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.1 pantā noteiktajā kārtībā var nodot Latvijas sabiedrisko mediju veidotos un pārraidītos ziņu un informatīvi analītiskos raidījumus bezatlīdzības lietošanā citiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem, kā arī lemt par to lietošanas pārtraukšanu, ja elektroniskais plašsaziņas līdzeklis neievēro Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes lēmumu.

Turpmāk NEPLP minēto lēmumu var pieņemt arī attiecībā uz satura nodošanu, kas saistīts ar Lieldienu svētkiem.

“Līdzīgi kā ar informatīvā satura nodošanu komercmedijiem, tie varēs izmantot iespēju arī saņemt sabiedrisko mediju – televīzijas un radio – Lieldienu laikā, piemēram, pārraidītos Dievkalpojumus,” skaidroja NEPLP locekle Ieva Kalderauska, papildinot, ka šis ir postošā Covid-19 vīrusa raisītās krīzes laika viens no risinājumiem radīt plašākas iespējas  sabiedrībai attālināti sekot svētku Dievkalpojumiem, ņemot vērā plašos pulcēšanās ierobežojumus.