NEPLP: krīzes apstākļos populārāko TV un radio ziņu raidījumi un medijpratības projekti saņems 250 000 eiro finansējumu

26.03.2021 11:02
Izdrukāt:

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) noteikusi uzvarētājus sabiedriskā pasūtījuma konkursiem par ziņu un medijpratību veicinoša satura veidošanu komerciālajās televīzijās un radio. Konkursu rezultātā NEPLP piešķīrusi finansējumu 200 000 eiro apmērā ziņu veidošanai 6 ziņu raidījumos un 50 000 eiro medijpratību veicinoša satura veidošanai 3 raidījumos.

“Sabiedriskais pasūtījums ir svarīgs, lai veicinātu sabiedriski nozīmīga un kvalitatīva vietējā satura veidošanu un stiprinātu Latvijas informatīvo telpu. Ar šo finansējumu mēs veicināsim ziņu veidošanu un medijpratībai veltītu raidījumu veidošanu komerciālajās televīzijās un radio,” saka NEPLP priekšsēdētājs Ivars Āboliņš.

Konkursā par ziņu veidošanu no 15 pieteiktajiem projektiem sabiedriskā pasūtījuma finansējums piešķirts 6 raidījumiem – tostarp tādu sabiedrībā iecienītu raidījumu veidošanai, kā SIA “All Media Latvia” raidījumam “900 sekundes” un “TV3 Ziņas”, SIA “Radio Skonto” raidījumam “Radio Skonto ziņas”, SIA “Vidzemes televīzija” raidījumam “ReTV Ziņas” un jaunam ziņu raidījumam “Re: SKATS”, kā arī AS “Radio SWH” raidījumam “Galvenās stundas ziņas”. Ziņu veidošanai kopumā konkursā paredzēts 200 000 eiro sabiedriskā pasūtījuma finansējums.

“NEPLP šogad sabiedriskā pasūtījuma finansējuma piešķiršanu komerciālajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem sāk ar atbalstu ziņu dienestiem, bez kuru ikdienas darba  sabiedrības informēšana un Covid krīzes pārvarēšana nebūtu iedomājama. Būtiski uzsvērt, ka 85% no atbalsta novirzīti tieši satura veidotāju atalgojumam un sociālajām garantijām. Atbalsts medijiem, kas ikdienā uztur ziņu dienestu,  šobrīd ir īpaši svarīgs, ņemot vērā, ka reklāmas ieņēmumi pērn samazinājās par 16%,” uzsver par satura attīstību atbildīgais Padomes loceklis Jānis Eglītis

Savukārt medijpratību veicinoša satura veidošanai konkursā no 6 pieteiktajiem projektiem finansējums piešķirts 3 raidījumu veidošanai - SIA “Vidzemes televīzija” raidījumam “Ceturtā vara”, AS “Radio SWH” raidījumam “Viltus ziņu detektors” un AS “TV Latvija” raidījumam “Pilna bilde”. Šim mērķim kopumā konkursā paredzēts 50 000 eiro finansējums.

“Medijpratības veicināšana ir viena no NEPLP prioritātēm šajā gadā. Konkursa uzdevums ir radīt kvalitatīvu saturu komercmedijos, kas paaugstina informācijas laikmetā nepieciešamās kompetences - spēju atrast un lietot informāciju, spēju kritiski analizēt saturu un pieņemt lēmumus, atšķirt viltus ziņas no patiesām, kā arī spēju pašiem radīt saturu. Dati liecina, ka 43% iedzīvotāju šādu informāciju vēlas saņemt medijos. Medijpratība ir kompetence, kas ļauj proaktīvi aizsargāt gan savu informatīvo telpu no dezinformācijas ietekmes, gan sekmēt apzinātu un drošu satura lietošanu, pamatotu lēmumu pieņemšanu arī iedzīvotāju ikdienas dzīvē,” saka NEPLP priekšsēdētāja vietniece Aurēlija Ieva Druviete.

Konkursos pieteiktie projekti tika izvērtēti pēc vairākiem kritērijiem, tostarp to atbilstība konkursa mērķim, sabiedriskā pasūtījuma uzdevumiem, to aktualitāte valsts, reģiona vai vietējo notikumu kontekstā, projekta satura koncepcijas kvalitāte un detalizācijas pakāpe, kā arī raidījumu demo un satura izplatīšana dažādās platformās, sociālajos medijos, auditorijas iesaiste, sasniedzamās auditorijas lielums, finansiālā kapacitāte un citi.

Kopumā izsludināti 9 konkursi

Kopumā kopš februāra NEPLP ir izsludinājusi deviņus konkursus komercmedijiem – ziņu raidījumu veidošanai, medijpratības veicināšanai, informatīvi analītisko un pētniecisko, Latvijas kultūrtelpu stiprinošu raidījumu, kā arī uz ilgtspēju vērstu, kvalitatīvu izklaides un sporta raidījumu veidošanai, satura veidošanai Latgales vietējās un reģionālajās televīzijās un radio programmās un satura veidošanai zemes apraidē raidošajām televīzijām.

Kā jau esam informējuši, vietējā satura atbalstīšanai komerciālajās televīzijās un radio šogad NEPLP budžetā ir piešķirts vēsturiski lielākais sabiedriskā pasūtījuma finansējums - 1,38 miljoni eiro.  

Medijiem piešķirtais finansējums

Ziņu veidošanai paredzētā finansējuma sadalījums atbilstoši katra pretendenta piedāvājuma iegūtajam vērtējumam konkursa rezultātā.

Medijs

Raidījums

Piešķirtais finansējums (EUR)

SIA “Vidzemes televīzija”

“ReTV Ziņas”

80 880,64

SIA “All Media Latvia”

“TV3 Ziņas”

39 789,00

AS “Radio SWH”

“Galvenās stundas ziņas”

33 225,36

SIA “Radio Skonto”

“Radio Skonto ziņas”

16 045,00

SIA “All Media Latvia”

“900 sekundes”

15 915,00

SIA “Vidzemes televīzija”

“Re: SKATS”

14 145,00

Medijpratības veicinoša satura veidošanai paredzētā finansējuma sadalījums.

Medijs

Raidījums

Piešķirtais finansējums (EUR)

SIA “Vidzemes televīzija”

“Ceturtā vara”

21 850,00

AS “Radio SWH”

“Viltus ziņu detektors”

20 022,00

AS “TV Latvija”

“Pilna bilde”

8 128,00