NEPLP izsludina papildu konkursu vietējā satura raidījumu veidošanai bezmaksas zemes TV apraidē

08.06.2021 16:44
Izdrukāt:

Lai stiprinātu Latvijas informatīvo un kultūras telpu, Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) ir izsludinājusi papildu konkursu ziņu, informatīvi analītisko un pētniecisko, kā arī informatīvi izglītojošu un izklaidējošu raidījumu veidošanai komerciālajās televīzijās, kas raida bezmaksas zemes apraidē.

Konkursā pieejamais finansējums ir 30 229,19 eiro.

Šī gada martā komerciālajām televīzijām, kas raida bezmaksas zemes apraidē, jau tika izsludināts sabiedriskā pasūtījuma konkurss. Taču, tā kā šim mērķim pēc pirmā konkursa ir pieejams vēl finansējums, Padome ir izsludinājusi papildu konkursu.

“Ar šo konkursu vēlamies veicināt kvalitatīva vietējā satura radīšanu komerciālajās televīzijās, kas raida bezmaksas zemes apraidē. Tas ir svarīgi, lai veicinātu vietējā satura daudzveidību un bezmaksas apraidē būtu pieejams pēc iespējas kvalitatīvāks vietējais saturs,” saka par komercmedijiem atbildīgais NEPLP loceklis Patriks Grīva.

Viņš uzsver, ka “ne visi Latvijas iedzīvotāji izmanto maksas televīzijas pakalpojumus. Daļa iedzīvotāju, it īpaši reģionos un pierobežā, ikdienā skatās tikai bezmaksas apraidē esošās televīzijas programmas, kas šobrīd Latvijā ir sešas. Šīs programmas redz arī tie skatītāji, kas izmanto maksas TV pakalpojumus. Tādēļ ir svarīgi, lai no valsts puses tiktu veicināta kvalitatīvu vietējo raidījumu veidošana bezmaksas zemes apraidē”.

Konkursā var piedalīties komerciālie nacionālie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, kura programmas tiek raidītas zemes apraidē ciparu formātā nekodēta pakalpojuma veidā (bez maksas) visā Latvijas teritorijā.

Plašāka informācija par konkursa nolikumu un iesniedzamajiem dokumentiem: https://www.neplpadome.lv/lv/sakums/komercialie-mediji/komercialas-televizijas/konkursi-2.html

Pieteikumus aicinām iesniegt līdz šī gada 17. jūnijam, plkst. 16.00, elektroniski nosūtot uz NEPLP e-pasta adresi: konkursi@neplpadome.lv.

Kopumā NEPLP šogad izsludinājusi jau 12 sabiedriskā pasūtījuma konkursus.