Izsludinām papildu konkursu par vietējā satura veidošanu Latgales televīzijās un radio

25.05.2021 16:14
Izdrukāt:

Lai veicinātu pilsonisko līdzdalību, sabiedrības saliedētību, kā arī stiprinātu nacionālo identitāti, informatīvo un kultūrtelpu Latgalē, Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) izsludinājusi papildu sabiedriskā pasūtījuma konkursu par satura veidošanu Latgales reģionālajās un vietējās televīzijās un radio.

Konkursā pieejams finansējums 16 515,81 eiro.

Šī gada aprīlī NEPLP konkursa rezultātā šim mērķim jau piešķīra finansējumu 54 628,19 eiro. To saņēma SIA "Latgales reģionālā televīzija" raidījuma "Žik!" veidošanai un SIA "Divu krastu radio" raidījuma "Pie mums Latgalē" (Pi myusu Latgolā) veidošanai.Taču tā kā kopumā šim mērķim bija pieejami 71 144 eiro, par atlikušo summu Padome nolēma rīkot atkārtotu konkursu.

“Ar šo finansējumu Latgales medijiem vēlamies attīstīt pilsonisko līdzdalību, veicināt sabiedrības saliedēšanu, kā arī stiprināt nacionālo identitāti un kvalitatīvu informatīvo un kultūrtelpu Latgales reģionā. Tostarp stiprināt latviešu, latgaliešu rakstu valodas un Latgales reģionālo un vietējo mediju žurnālistikas kvalitāti,”saka NEPLP priekšsēdētāja vietniece Aurēlija Ieva Druviete.

Lai veicinātu satura pieejamību cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem, konkursā ir paredzēta iespēja iegūt papildu punktus par subtitru vai surdotulkojuma nodrošināšanu lineārajā apraidē vai izvietojot raidījumu digitālajā vidē. Tāpat papildu punktus var saņemt par satura veidošanu latgaliešu rakstu valodā.

Konkursā var piedalīties reģionālie un vietējie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, kas atrodas un raida radio un televīzijas programmas Latgales plānošanas reģionā, kā arī Latgales kultūrvēsturiskajā teritorijā.

Plašāka informācija par konkursa nolikumu un iesniedzamajiem dokumentiem pieejama šeit: https://www.neplpadome.lv/lv/sakums/komercialie-mediji/komercialas-televizijas/konkursi-2.html

Pieteikumus aicinām iesniegt līdz šī gada 3. jūnijam, plkst. 16.00, elektroniski nosūtot uz NEPLP e-pasta adresi: konkursi@neplpadome.lv

Kopumā NEPLP šogad izsludinājusi 11 sabiedriskā pasūtījuma konkursus                                                                    

Kopumā šogad NEPLP ir izsludinājusi 11 konkursus komercmedijiem – ziņu raidījumu veidošanai, medijpratības veicināšanai, informatīvi analītisko un pētniecisko, Latvijas kultūrtelpu stiprinošu raidījumu, kā arī uz ilgtspēju vērstu, kvalitatīvu izklaides un sporta raidījumu veidošanai, satura veidošanai Latgales vietējās un reģionālajās televīzijās un radio programmās, satura veidošanai zemes apraidē raidošajām televīzijām, kā arī par 2021. gada pašvaldību vēlēšanu priekšvēlēšanu satura veidošanu komerciālajās televīzijās.

Konkursos piešķirts finansējums 237 500 eiro ziņu un medijpratību veicinošu raidījumu veidošanai, 150 000 eiro analītisku un pētniecisku raidījumu veidošanai, 200 000 eiro uz sabiedrības ilgtspēju vērstu, kvalitatīvu izklaides un sporta raidījumu veidošanai. Vēl 54 628 eiro piešķirti pilsoniskās līdzdalības, nacionālās identitātes un kultūrtelpas stiprināšanai veltītu raidījumu veidošanai Latgales televīzijās un radio. Savukārt 124 990 eiro piešķirti kultūras raidījumu veidošanai komerciālajās televīzijās un radio, 169 771 eiro piešķirti ziņu, informatīvo, izglītojošo un izklaidējošo raidījumu veidošanai komerciālajās televīzijās, kas raida bezmaksas zemes apraidē. Bet 75 000 eiro piešķirti priekšvēlēšanu satura veidošanai komerctelevīzijās.