NEPLP izsludina konkursus ziņu veidošanai un medijpratības veicināšanai komerciālajos radio un TV

18.02.2021 18:01
Izdrukāt:

Lai stiprinātu Latvijas informatīvo telpu un veicinātu sabiedriski nozīmīga un kvalitatīva satura veidošanu komerciālajās televīzijās un radio, Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 18. februārī ir izsludinājusi pirmos divus konkursus ziņu veidošanai un medijpratības veicināšanai sabiedrībā. 

Ziņu satura veidošanai konkursā paredzēts 200 000 eiro sabiedriskā pasūtījuma finansējums. Konkursa mērķis ir veicināt sabiedriski nozīmīga un kvalitatīva ziņu satura veidošanu komerciālajos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos, kas raida televīzijas un radio programmas latviešu valodā, lai nodrošinātu valsts informatīvās telpas drošību un veicinātu kvalitatīvas žurnālistikas pastāvēšanu. 

“Ņemot vērā, ka turpinās Covid-19 krīze, ir ļoti būtiski šobrīd atbalstīt komerciālos medijus, kuri nodarbina ziņu dienestus, kas sabiedrībai ik dienu nodrošina pašu svarīgāko, - uzticamu un kvalitatīvu informāciju un tās analīzi. Šajā konkursā pamatā paredzēts segt ar ziņu satura veidošanu saistītas izmaksas, kas ir dārgākais mediju produkts,” uzsver par vietējā satura attīstību atbildīgais NEPLP loceklis Jānis Eglītis

Medijpratības veicināšanai konkursā paredzēts finansējums 50 000 eiro. Šī konkursa mērķis ir veicināt sabiedriski nozīmīga un kvalitatīva satura veidošanu un pārraidīšanu par medijpratības tematiku komerciālajos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos, kas raida televīzijas un radio programmas latviešu valodā, lai veicinātu sabiedrības medijpratību un stiprinātu Latvijas informatīvo telpu.  

“Medijpratības veicināšana ir viena no būtiskām Padomes prioritātēm šajā gadā. Medijpratība ir kompetence, kas šodien ir nepieciešama ikvienam, lai būtu iemaņas atrast un lietot informāciju, spēja to kritiski analizēt un pieņemt lēmumus, kā arī pašiem radīt saturu. Tās ir arī zināšanas un prasmes, kas palīdz atšķirt viltus ziņas no patiesām. Vienlaikus arī pašiem medijiem ir jābūt aktīviem, veicinot medijpratību sabiedrībā un tādējādi stiprinot Latvijas informatīvo telpu,” saka NEPLP padomes priekšsēdētāja vietniece Aurēlija Ieva Druviete.  

Konkursos var piedalīties nacionālās, reģionālās un vietējās komerciālās televīzijas un radio.  

Pieteikumus aicinām iesniegt līdz šī gada 4. martam, plkst. 16.00, elektroniski nosūtot tos uz NEPLP e-pasta adresi: konkursi@neplpadome.lv

Ar plašāku informāciju par konkursu nolikumiem un iesniedzamajiem dokumentiem aicinām iepazīties šeit: konkursi televīzijām, konkursi radio

Komerciālajām televīzijām un radio šogad pieejams vēsturiski lielākais valsts atbalsts 

Vietējā satura atbalstīšanai komerciālajās televīzijās un radio šī gada NEPLP budžetā ir piešķirts vēsturiski lielākais finansējums - 1,38 miljoni eiro.  

Tas ir par 31% lielāks nekā 2020. gadā, neskaitot līdzekļus neparedzētiem gadījumiem 1 miljona eiro apmērā, kas pērn tika piešķirti Covid-19 radītās krīzes seku mazināšanai komercmedijos. Šī gada finansējums ir divas reizes lielāks nekā 2018. un 2019. gadā, kad šim mērķim valsts budžetā tika atvēlēti attiecīgi 613,4 tūkstoši un 624,2 tūkstoši eiro.

NEPLP šī atbalsta piešķiršanai komercmedijiem šogad ir paredzējusi izsludināt konkursus 7 virzienos.

Sabiedriskā pasūtījuma daļas virziens 

Finansējuma apjoms (EUR) 

Novadu ziņu sižetu veidošana 

244 259 

Satura  veidošana Latgales reģionālajos un vietējos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos 

74 144 

Satura  veidošana par diasporas  un remigrācijas tematiku 

38 000 

2021. gada pašvaldību vēlēšanu priekšvēlēšanu satura veidošana komerciālajās televīzijās  

75 000 

Satura veidošana komerciālajās televīzijās un radio, stiprinot Latvijas informatīvo telpu: 

  • informatīvi analītiskā un pētnieciskā satura veidošana;  
  • sabiedriski nozīmīga satura, kas veido Latvijas kultūrtelpu, sekmē nacionālās identitātes apzināšanos un latviešu, t.sk. latgaliešu un lībiešu valodas saglabāšanu, veidošana;  
  • uz sabiedrības ilgtspēju, t.sk. sabiedrības veselību, uzņēmējdarbību vērsta satura un kvalitatīva izklaides un sporta satura veidošana televīzijās un radio 

500 000 

Kvalitatīva satura veidošana komerciālajās televīzijās un radio: 

  • ziņu satura veidošana; 
  • medijpratību veicinoša satura veidošana 

250 000 

Sabiedriski nozīmīga satura veidošana komerciālajās televīzijās, kas raida zemes apraidē ciparu formātā nekodēta pakalpojuma veidā (bez  maksas) visā Latvijas teritorijā 

200 000