NEPLP informē par veiktajiem pasākumiem ārkārtējās situācijas laikā

28.04.2020 15:18
Izdrukāt:

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP), ņemot vērā Ministru kabineta 2020. gada 12.martā izdoto rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, tā radītās sekas mediju nozarē, kā arī ievērojot tai Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā noteikto pienākumu pārstāvēt sabiedrības intereses elektronisko plašsaziņas līdzekļu jomā, informē par NEPLP veiktajām darbībām ārkārtējās situācijas laikā.

 1. Ārkārtējās situācijas laikā, apzinot aktuālo situāciju, NEPLP cieši sadarbojas ar valsts pārvaldes institūcijām, paužot pozīciju, izvirzot prioritātes un sniedzot konkrētus priekšlikumus, kā risināt krīzes situāciju mediju nozarē un nodrošināt iedzīvotāju informēšanu. Nepieciešamās aktivitātes ietekmē gan sabiedrību, tās drošību un veselību krīzes laikā, gan turpmāko mediju vides pastāvēšanu un attīstību.

 2. NEPLP uzrauga informācijas daudzveidību un pieejamību sabiedrībai. Ievērojot, ka īpaši ārkārtējās situācijas laikā ir nepieciešams informēt pēc iespējas lielāku sabiedrības daļu par aktuālo informāciju un rīkojumiem, NEPLP ir pieņēmusi lēmumu, kas ļauj nodot sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu veidotos ziņu un informatīvi analītiskos raidījumus bezatlīdzības lietošanā citiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem.

 3. Ievērojot, ka ārkārtējās situācijas dēļ elektroniskajiem medijiem ir  būtiski kritušies reklāmas ieņēmumi, NEPLP ir izteicis lūgumu Latvijas Republikas Ministru kabinetam piešķirt valsts atbalstu vismaz viena miljona eiro apmērā komerciālajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem satura veidošanai. Ministru kabinets NEPLP ir piešķīris vienu miljonu euro, kuru konkursu kārtībā piešķir sabiedriskā pasūtījuma veidošanai komerciālajos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos, lai nodrošinātu valsts informatīvās telpas drošību, kā arī daudzpusīgas informācijas un viedokļu saņemšanu sabiedrībai, pārvarot Covid-19 krīzi.

 4. Reaģējot uz situāciju Latvijā un pasaulē, kā arī ievērojot kvalitatīvu un uzticamu vietējo mediju nozīmīgo lomu sabiedrības informēšanas un apziņošanas procesā, Padome izsludināja konkursu par informatīvo materiālu veidošanu Covid-19 tematikas atspoguļošanai. Konkursā par uzvarētājiem atzīti divi elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, kas raida televīzijas programmas, un trīs elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, kas raida radio programmas, tādējādi šo elektronisko mediju veidotie informatīvie materiāli gan latviešu, gan mazākumtautību valodās daudzplatformu vidē sasniegs visdažādāko auditoriju. Līdzekļi tika lūgti un piešķirti no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” gan sabiedriskajiem, gan komerciālajiem medijiem.

 5. Ņemot vērā žurnālistu nozīmīgo lomu informācijas sagatavošanā un izplatīšanā, kā arī to, ka žurnālistu un operatoru veiksmīgu un kvalitatīvu darbu nav iespējams nodrošināt, strādājot attālināti, NEPLP, konsultējoties ar elektronisko plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, rosināja atbildīgās institūcijas nodrošināt žurnālistiem un operatoriem iespēju veikt Covid-19 analīzes bez maksas. NEPLP aicinājums tika ņemts vērā un šāda iespēja ir nodrošināta.

 6. Ievērojot to, ka ikviens sabiedrības loceklis ir vienlīdzīgs, NEPLP ir vērsusi sabiedriskās televīzijas uzmanību uz nepieciešamību nodrošināt satura, īpaši ziņu raidījumu, paziņojumu, preses konferenču, pieejamību arī personām ar invaliditāti – nedzirdīgajiem un vājdzirdīgajiem, nodrošinot surdotulkojumu un ziņu kopsavilkumus slīdošās lentas ietvaros.

 7. Latvijā noteikto pulcēšanās ierobežojumu dēļ neiespējama kļuvusi arī Lieldienu pasākumu apmeklēšana, tostarp dievkalpojumu norise klātienē. Lieldienu svētku laikā Ministru kabinets ir ļāvis NEPLP pieņemt lēmumu par sabiedrisko mediju veidotā un pārraidītā  Lieldienu svētku satura nodošanu bezatlīdzības lietošanā citiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem.

 8. Ņemot vērā mediju nozīmīgo lomu Covid-19 krīzes pārvarēšanā un valsts informatīvās telpas drošības un precizitātes nodrošināšanā, NEPLP ir vērsusi elektronisko plašsaziņas līdzekļu uzmanību uz kvalitatīvas žurnālistikas nozīmi īpaši ārkārtējās situācijas laikā un aicinājusi elektronisko plašsaziņas līdzekļus pievērst pastiprinātu uzmanību paustās informācijas patiesumam un precizitātei, izvairoties no nepilnīgas un sabiedrību maldinošas informācijas izplatīšanas elektronisko plašsaziņas līdzekļu programmās.

 9. Ārkārtējās situācijas laikā tiek veikts pastiprināts Latvijā retranslēto ārvalstu televīzijas programmu monitorings, uzraugot, vai tajās netiek izplatīta dezinformācija, kā arī veiktas citas darbības, ka ietekmē Latvijas informatīvo telpu un tās drošību. Ņemot vērā, ka minētā informācija var sasniegt plašu Latvijas sabiedrības daļu, NEPLP un Kultūras ministrija virza izskatīšanai grozījumus Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā, kuri saistīti ar Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvas pārņemšanu, pēc grozījumu pieņemšanas NEPLP būs tiesības vērsties pret retranslētajām programmām arī gadījumā, ja tajās tiktu izplatīta informācija, kas kaitē vai var radīt kaitējumu sabiedrības veselībai un drošībai.

 10. Lai ierobežotu dažāda veida dezinformāciju, tostarp par informāciju, kas saistīta ar Covid-19 izplatību, NEPLP pastiprināti veic pārbaudes un ierobežo interneta mājaslapas, kurās tiek retranslētas televīzijas programmas bez NEPLP izsniegtas retranslācijas atļaujas. Ierobežojot šāda veida mājaslapas NEPLP ne tikai stimulē legālo televīzijas pakalpojumu sniedzēju darbību, bet arī ierobežo tāda satura pieejamību, kas var saturēt dezinformāciju, maldināt skatītājus vai būt vērsts pret Latvijas valsti.

 11. Tā kā Latvijā un pasaulē noteikto ierobežojumu dēļ nenotiek sporta pasākumi un mācības izglītības iestādēs notiek attālināti, NEPLP, sadarbojoties ar Izglītības un zinātnes ministriju un elektronisko plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, ir radījuši iespēju divās bezmaksas televīzijas programmās – “Sportacents.com TV” un “Re:TV (Latvijas Reģionu Televīzija)” – no 2020.gada 6.aprīļa līdz mācību gada noslēgumam demonstrēt izglītojošu saturu, kas  nodrošina un atvieglo attālināto mācību procesu gan skolēniem, gan skolotājiem.

 12. Lai sekmētu vietējā satura saglabāšanu, NEPLP ir lūgusi Kultūras ministrijai piešķirt atbalstu elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem, ārkārtējās situācijas laikā sedzot elektronisko plašsaziņas līdzekļu apraides izmaksas. 

NEPLP turpinās informēt par pieņemtajiem lēmumiem un paveiktajiem uzdevumiem ārkārtējās situācijas laikā, atbalstot un stiprinot elektroniskos plašsaziņas līdzekļus.