NEPLP: ES sankciju sarakstā iekļautais Kiseļevs faktisko kontroli par RT nodrošina pateicoties Putina parakstītam dekrētam

07.07.2020 14:14
Izdrukāt:

Eiropas Savienības Padomes sankciju saraksta iekļautais Dmitrijs Kiseļevs faktisko kontroli pār RT  (iepriekš zināms kā Russia Today) TV programmām nodrošina pateicoties Krievijas Federācijas prezidenta Vladimira Putina parakstītam dekrētam, ar kuru savulaik sākta RT īpašnieka, uzņēmuma "RIA Novosti" likvidācija.

NEPLP uzskata, ka sabiedrībai ir tiesības zināt par mūsu rīcībā esošajiem faktiem. "NEPLP kā Latvijas elektronisko mediju regulators šonedēļ par šiem faktiem, kas atklāj ES sankcijām pakļautā Kiseļeva saistību ar RT, informēs Eiropas Savienības mediju regulatorus un sagaidām, ka līdzīgu lēmumu pieņems arī pārējās Eiropas Savienības dalībvalstis," norādīja NEPLP priekšsēdētājs Ivars Āboliņš.

Latvijā retranslējamo programmu sarakstā atradās vairākas televīzijas programmas, par kuru aktīviem, finanšu līdzekļiem un saimnieciskajiem resursiem, caur programmu īpašnieka vienīgo dalībnieku, faktiski īsteno kontroli viena persona – Dmitrijs Kiseļevs.

Atbilstoši no valsts drošības iestādes saņemtajai informācijai, televīzijas programmas: "RT (Russia Today)"; "RT (Russia Today) HD"; "RT (Russia Today) Arabic"; "RT (Russia Today) Spanish"; "RT Documentary (HD)"; "RT Documentary", kā arī "RT TV (Russia Today TV)", kuras tiek izplatītas Latvijas teritorijā, ir sankcijām pakļautas personas Dmitrija Kiseļeva vienpersoniskā valdījumā un pārziņā.

Rezultātā NEPLP nolēma aizliegt Latvijā izplatīt septiņas programmas, kas Latvijas drošības iestāžu vērtējumā ir ietekmīgākie Krievijas propagandas kanāli Rietumos.   Lēmums ir stājies spēkā 6.jūlijā no tā paziņošanas brīža oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, par to nekavējoties informējot visus Latvijas kabeļoperatorus. Tāpat šonedēļ Padome informēs arī citu Eiropas Savienības dalībvalstu mediju regulatorus un aicina tos lemt par RT programmu aizliegšanu.

"RT" televīzijas programmu īpašnieks/tiesību turētājs ir uzņēmums "TV-Novosti", kas ir dibināts 2005. gada 6. aprīlī. Savukārt “TV-Novosti” vienīgais dibinātājs (dalībnieks) ir federālais unitārais uzņēmums "Krievijas starptautiskās informācijas aģentūra "RIA Novosti"" (turpmāk – "RIA Novosti"), kas kopš 2013. gada 20. decembra atrodas likvidācijas stadijā. "RIA Novosti" likvidācijas komisijas vadītājs ir Krievijas Federācijas pilsonis Dmitrijs Kiseļevs, kurš ir vienīgā persona, kurai ir tiesības bez pilnvaras darboties uzņēmuma vārdā. Ņemot vērā minēto, konstatējams, ka Dmitrijs Kiseļevs faktiski īsteno kontroli pār "RIA Novosti", tās aktīviem, finanšu līdzekļiem un saimnieciskajiem resursiem, kā arī "RIA Novosti" faktisko darbību likvidācijas procesā.

Papildus norādāms, ka pamats "RIA Novosti" likvidācijai ir 2013. gada 9. decembrī Krievijas Federācijas prezidenta Vladimira Putina parakstītais dekrēts Nr. 894 "Par dažiem pasākumiem valsts plašsaziņas līdzekļu efektivitātes paaugstināšanai". Šī dekrēta 6. punktā uzdots "likvidēt federālo valsts unitāro uzņēmumu "Krievijas starptautiskā informācijas aģentūra “RIA Novosti"". Savukārt minētā dekrēta 7. punktā norādīts, ka līdz ar "RIA Novosti" likvidēšanu dibinātāja tiesības attiecībā uz organizācijām, kuras dibinājis federālais valsts unitārais uzņēmums "Krievijas starptautiskā informācijas aģentūra "RIA Novosti"", pāriet federālajam valsts unitārajam uzņēmumam "Starptautiskā informācijas aģentūra "Rossiya Segodnya"". No minētā izriet, ka līdz ar uzņēmuma "RIA Novosti" likvidēšanu tā dibinātāja tiesības mediju uzņēmumā "TV-Novosti" pāries "Rossiya Segodnya" rīcībā.

Dmitrijs Kiseļevs ar Eiropas Savienības Padomes 2014.gada 21.marta īstenošanas lēmumu Nr.2010/151/KĀDP ir iekļauts to personu sarakstā, pret kurām piemērojami Eiropas Savienības Padomes 2014. gada 17. marta lēmumā 2014/145/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība ietvertie ierobežojumi.

Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.pants par sankciju ieviešanu, noteikšanu un izpildi nosaka, ka "…Eiropas Savienības regulās noteiktās sankcijas ir saistošas un tieši piemērojamas Latvijas Republikā.". Tāpat Eiropas Savienības regulās un lēmumos noteiktais arī atbilstoši Līguma par Eiropas Savienības darbību 288. pantam ir tieši  piemērojams dalībvalstīs.

LĒMUMS Nr. 216 -  "Par atsevišķu Latvijā retranslējamo audio un audiovizuālo programmu sarakstā esošu programmu izplatīšanas apturēšanu"