NEPLP atkārtoti izsludina konkursu televīzijas programmas izplatīšanai bezmaksas zemes apraidē

15.09.2020 17:04
Izdrukāt:

Konkursa mērķis ir nodot komerciālajam elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim tiesības izplatīt televīzijas programmu brīvajā vietā bezmaksas zemes apraidē visā Latvijas teritorijā 2020. un 2021.gadā, lai nodrošinātu sabiedrības demokrātiskās, sociālās un kultūras vajadzības un sekmētu kvalitatīva un daudzveidīga satura veidošanu, saglabāšanu un pieejamību.

Konkursā var pretendēt tie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, kas veido programmu, kas ir orientēta uz sabiedrības ilgtspējas stiprināšanu un piedāvā sabiedriski nozīmīgu, kvalitatīvu saturu ar mērķi sekmēt Latvijas iedzīvotāju dzīves kvalitāti, kultūras pieejamību, pilsonisko līdzdalību, tajā skaitā radot informatīvi analītisku un pētniecisku saturu.

Pretendentiem ir jānodrošina programmas veidošana izplatīšanai bezmaksas zemes apraidē, aizpildot brīvo programmas vietu.

Konkursa pieteikumu dokumentu pieņemšana notiek līdz 2020.gada 13. novembrim, pulksten. 17.00, pieteikumus iesniedzot elektroniski uz Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes elektroniskā pasta adresi konkursi@neplpadome.lv ar norādi "Par komerciālā elektroniskā plašsaziņas līdzekļa tiesībām izplatīt televīzijas programmu zemes apraidē ciparu formātā neaizsargāta jeb nekodēta pakalpojuma veidā (bez maksas) visā Latvijas teritorijā 2020. un 2021.gadā".

Lēmums Nr.304 (11.09.2020.)  Par konkursa “Par komerciālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu tiesībām izplatīt televīzijas programmas zemes apraidē ciparu formātā neaizsargāta jeb nekodēta pakalpojuma veidā (bez maksas) visā Latvijas teritorijā 2020. un 2021.gadā” nolikuma apstiprināšanu un konkursa izsludināšanu.

NEPLP konkursa ''Par komerciālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu tiesībām izplatīt televīzijas programmas zemes apraidē ciparu formātā neaizsargāta jeb nekodēta pakalpojuma veidā (bez maksas) visā Latvijas teritorijā 2020. un 2021.gadā'' Nolikums [PDF]

NEPLP konkursa ''Par komerciālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu tiesībām izplatīt televīzijas programmas zemes apraidē ciparu formātā neaizsargāta jeb nekodēta pakalpojuma veidā (bez maksas) visā Latvijas teritorijā 2020. un 2021.gadā'' Nolikums [WORD]