Atgādinām par apraides uzraudzības valsts nodevas samaksu

03.01.2019 14:45
Izdrukāt:

Elektroniskiem plašsaziņas līdzekļiem, kuriem ir izsniegtas apraides atļaujas komerciālās nacionālās televīzijas programmas apraidei vai komerciālās pārrobežu televīzijas programmas apraidei, ir jāmaksā valsts nodeva 5691,48 euro apmērā par apraides tiesību īstenošanas uzraudzību 2019.gadā. Valsts nodevas samaksa jāveic no 2019.gada 10.janvāra līdz 31.janvārim.

Elektroniskie plašsaziņas līdzekļi var pieteikties de minimis atbalsta saņemšanai, iesniedzot Padomē iesniegumu ar lūgumu atbrīvot no valsts nodevas samaksas par 100% (pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 9.janvāra noteikumu Nr.24 8.2.punktu) vai 50% (pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 9.janvāra noteikumu Nr.24 9.2.punktu). Iesniegumam jāpievieno aizpildīta veidlapa atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 2.decembra noteikumiem Nr.740 (Pielikums Nr.1).

2019.gada 17.janvāris ir pēdējā diena, kad var pieteikties de minimis atbalsta saņemšanai.

Ministru kabineta 2018.gada 9.janvāra noteikumi Nr.24.