NEPLP apstiprina Latvijas Radio 2017.gada darbības pārskatu

22.03.2018 15:39
Izdrukāt:

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 22. marta sēdē apstiprināja VSIA „Latvijas Radio“ (LR) 2017. gada darbības pārskatu. Sabiedriskajam medijam atskaites periodā ir izdevies izpildīt tam izvirzītos uzdevumus un mērķus, sabiedriskais pasūtījums ir izpildīts.

“Ar gandarījumu varu teikt, ka kopumā Latvijas Radio sabiedrisko pasūtījumu pērn ir pildījis godam, un šeit īpaši jāuzsver gan valdes locekļu Unas Klapkalnes un Mārītes Tukišas, gan satura veidotāju nopelns. Latvijas Radio ir labākā valde, kāda bijusi mūsu sabiedrisko mediju vēsturē, kā arī profesionāli spēcīgākā žurnālistu komanda. Un, ja organizatoriskā un pārvaldības jomā līdz jaunās valdes iecelšanai oktobrī bija ļoti daudz problēmu, kuras netika risinātas, tad satura ziņā sabiedriskais medijs strādāja kopumā labi. Vienlaikus jāvērš uzmanība uz uzlabojamajām lietām – kopējas LR muzikālās koncepcijas izstrādi, izvērtējot katra kanāla specifiku, kā arī satura audita veikšanu. Tāpat nepieciešama ciešāka sadarbība ar Latvijas Televīziju kopprojektu, tostarp vienotā ziņu portāla LSM.LV, darbības ietvaros.  Izvērtējams arī pašu līdzekļu izmantošanas plāns, jo šobrīd notiek neproporcionāli liela to novirzīšana satura veidošanai, neveicinot uzņēmuma tehnisko attīstību un izanalizējama nepieciešamība pastāvīgi uzturēt divus LR korespondentus Briselē, ņemot vērā korespondentu trūkumu Baltijas valstīs,” teica NEPLP priekšsēdētāja vietnieks Ivars Āboliņš.

Būtiski paplašinājusies programma

2017.gads LR ir bijis pārmaiņu gads gan radio programmu satura attīstībā, gan pārvaldībā. Latvijas Radio programma visos kanālos ir būtiski paplašinājusies, iekļaujot Latvijas simtgadei veltītos raidījumus un tematiku. Uzsākot gatavošanos Latvijas simtgadei, piešķirtā papildu finansējuma ietvaros ir izveidoti vairāk kā divdesmit jauni raidījumi, kas veltīti Latvijas valstiskuma tapšanas vēsturei un visdažādākajiem aktuāliem valsts un sabiedrības dzīves jautājumiem.

Latvijas simtgadei veltīti arī sižeti, kā arī regulāras rubrikas un satura līnijas dažādās programmās, atspoguļojot mūsdienu Latvijas personības un dzimtas saskaņā ar simtgades programmas mērķi - daudzināt Latvijas cilvēku talantus, izcilību, uzņēmīgumu un sasniegumus.

Paaugstinājusies raidījumu kvalitāte, atpazīstamība un sasniegtā mērķauditorija

Latvijas Radio 2017.gadā ir izdevies kvalitatīvi un daudzpusīgi atainot kultūras norises, pastāvīgi pievērst vērību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, sabiedrības sociālajai un pilsoniskajai atbildībai, kā arī Latvijā nozīmīgu personību portretējumiem, latviešu autoru darbu iestudējumiem un atskaņojumiem. Pērn tika paplašināts pētniecisko un analītisko materiālu apjoms LR programmu saturā. Atbalstot informācijas pieejamību un sapratni cilvēkiem, kuriem dažādu iemeslu dēļ ir grūtības ar valodas uztveri, kā arī nodrošinot ērtu un visā pasaulē pieejamu līdzekli latviešu valodas apguvei, īpaša uzmanība tika pievērsta Ziņām Vieglajā valodā. Tādējādi tika paaugstināta ziņu kvalitāte, atpazīstamība un sasniegtā mērķauditorija.

Latvijas Radio, tāpat kā iepriekš, arī 2017.gadā ir saglabājis nozīmīgu lomu Latvijas informatīvās telpas uzturēšanā un sabiedriskās domas veidošanā. Dati par Latvijas Radio sabiedriskā labuma mērījumiem liecina par stabili augstu klausītāju uzticēšanos – LR uzticas 82% klausītāju. Savukārt apmierinātība ar saturu ir 86% augsta.

Plašāka pieejamība multimediju platformās

Atbilstoši tehnoloģiju raisītajām pārmaiņām mediju industrijā, LR palielinājis satura pieejamību, attīstot darbību interneta platformā. 2017. gads iezīmē izpratnes padziļināšanos par multimedialitāti un virzību uz mūsdienīgu radio formātu, kas saziņā lieto visdažādākās platformas un sociālos tīklus. Sadarbībā ar lsm.lv visu LR kanālu radītais saturs ir arvien plašāk pieejams multimediju platformās. Šo tendenci stiprina arī Latgales Mulitmediju studija, kas startēja 2016.gada vidū un 2017.gadā jau darbojās pilnā apjomā.

Multimedialitātes attīstība ir devusi arī jaunus ētera produktus, piemēram, Ziņu dienesta veidotais „Tēta projekts”, kas jaunā formātā piedāvāja konkrētā dzīves pieredzē balstītu saturu par remigrācijas procesu, apaudzējot to ar plašu internetā un sociālajos medijos pieejamu padziļinātu un analītisku materiālu klāstu, tādējādi sasniedzot daudz plašāku auditoriju. Kā 2017. gada veiksmīgākais multimediju produkts "Tēta projekts" sasniedza 49 538 lapu apmeklējumu.  

2017. gadā ir pieaudzis Latvijas radio mājas lapu apmeklējums par 10.93%. Lielāko procentuālo izaugsmi uzrāda viedierīču lietotāji. Vidēji katru mēnesi kādu no Latvijas radio lapām apmeklēja 19 727 telefona lietotāju, kas ir 27.91% pieaugums salīdzinājumā ar 2016. gadu, kad šis rādītājs bija 14 177.

Ar VSIA “Latvijas Radio” pārskatu par 2017.gadu var iepazīties ŠEIT.