Nākamgad LTV un LR būs ievērojami vairāk jauna oriģinālsatura

09.11.2020 10:25
Izdrukāt:

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) ir apstiprinājusi Latvijas sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu sabiedriskā pasūtījuma vadlīnijas un uzdevumus 2021. gadam. Tās paredz, ka, izejot no reklāmas tirgus, Latvijas sabiedriskajos medijos skatītājiem un klausītājiem būs pieejams vairāk nekā 1000 stundu orģinālsatura pirmizrāžu lineārajā apraidē, tiks attīstīta digitālā platforma, bet vienlaikus caurskatāmāka kļūs sabiedriskā pasūtījuma plānošana un atskaites sistēma.  

Sabiedriskā pasūtījuma vadlīnijas nosaka sabiedriskā labuma mērķus trīs gadu periodam un Latvijas Televīzijas (LTV), Latvijas Radio (LR) un portāla LSM.LV prioritāros  uzdevumus nākamajam gadam. Ņemot vērā  sabiedrisko mediju iziešanu no komercreklāmas tirgus, Latvijas Radio programmās radīs papildus vairāk nekā 400 stundas oriģinālsatura pirmizrādes, savukārt Latvijas Televīzija divās programmās – vairāk nekā 700 stundas oriģiālsatura pirmizrādes lineārajā apraidē, kas aizstās reklāmas pauzes.   

“Nākamais gads ir vēsturisks pagrieziena punkts Latvijas mediju vides attīstībā. Latvijas sabiedriskie mediji izies no reklāmas tirgus, kas ir nozarē gadiem ilgi gaidīts solis. Un šobrīd esam to visi kopā paveikuši, lai tas beidzot notiktu. Nepieciešamais papildu finansējums 8,3 miljonu eiro apmērā ir iekļauts nākamā gada valsts budžeta projektā. Esam apstiprinājuši sabiedriskā pasūtījuma vadlīnijas, kas ir vērstas uz sabiedrisko mediju attīstību, Latvijā radīta oriģinālsatura palielināšanu un jaunu, mūsdienu prasībām atbilstošu informācijas platformu, multimediju satura un jaunu satura formātu izveidi,” saka NEPLP priekšsēdētājs Ivars Āboliņš.  

“Latvijas sabiedriskajiem medijiem stratēģiski ir jākļūst par dinamiskiem, uz attīstību un inovācijām vērstiem medijiem, kas sniedz daudzveidīgu, kvalitatīvu saturu gan iedzīvotājiem Latvijā, gan mūsu tautiešiem pasaulē. Sabiedrisko mediju loma ir būt par Latvijas sabiedrības zināšanu, izaugsmes un radošuma veicinātāju demokrātiskā un tiesiskā valstī, kas veido uzticamāko, aktuālāko un kvalitatīvāko saturu Latvijas iedzīvotājiem. Sabiedriskiem medijiem ir arī būtiska Latvijas kultūrtelpas veidotāja loma, kas ir tautas gara spēka un nacionālās pašapziņas avots. Uzdevumi nākamajam gadam ir noteikti, balstoties sabiedrības vajadzību izpētē un veicot esošo pētījumu un datu analīzi. Svarīgi, ka ir noteikti konkrēti rezultatīvie rādītāji un pilnvērtīgi plānots ieviest integrētā satura uzskaitīšanas sistēmu”, saka NEPLP priekšsēdētāja vietniece Aurēlija Ieva Druviete. 

“Sabiedrisko mediju iziešana no reklāmas tirgus ir ļoti laba ziņa visiem Latvijas iedzīvotājiem, kuriem 2021. gadā būs  ievērojami vairāk pieejams šeit pat Latvijā radīts, dažādu sabiedrības grupu interesējošs, augstvērtīgs saturs. Sabiedriskā pasūtījuma uzdevumos  uzsvērta nepieciešamība stiprināt ziņu oriģinālsaturu, kā arī  analītisko un pētniecisko žurnālistiku, ” saka NEPLP loceklis Jānis Eglītis. Vienlaikus viņš norāda, ka vairāk līdzekļu nozīmē arī lielāku atbildību, tāpēc tiek radīta jauna integrētā satura atskaites sistēma, lai par sabiedrības līdzekļiem veidotā pasūtījuma plānošana un izpilde būtu caurskatāma un viegli saprotama. 

"Nozīmīgs finanšu līdzekļu pienesums, noteiktie sabiedriskā pasūtījuma uzdevumi vienlaikus ar sabiedrisko mediju darbības stratēģijā noteiktajiem mērķiem dod stingru pamatu tam,  lai Latvijas Televīzija, Latvijas Radio un vienotais interneta portāls LSM.lv 2021. gadā spētu pilnvērtīgi un efektīvi kalpot sabiedrības interesēm, veicinot sabiedrības informētību, izpratni un izaugsmi,” saka NEPLP locekle Ieva Kalderauska.  

Viņa piebilst, ka “liela daļa no nākamajam gadam piešķirtā finansējuma tiks novirzīta jauna, arī līdz šim nebijuša papildu satura veidošanai. Taču vienlaikus sabiedriskie mediji pārdomāti veiks arī nozīmīgus kapitālieguldījumus, tostarp pakāpeniski atjaunojot sen novecojušas iekārtas un tādējādi mazinot būtisko atpalicību tehnoloģiju jomā, salīdzinot ar citām Eiropas valstīm”.  

Palielinās vietējā satura apjomu par sabiedrībai nozīmīgām tēmām un attīstīs jaunus satura formātus  

Kopumā sabiedriskajiem medijiem nākamā gada sabiedriskajā pasūtījumā ir izvirzīti vairāk nekā 50 uzdevumi, un visiem ir noteikti konkrēti rezultatīvie rādītāji.  

Izstrādājot vadlīnijas, NEPLP ir veikusi sabiedrības vajadzību izpēti, mediju ekspertu aptauju, kā arī veiktas konsultācijas ar NEPLP Sabiedrisko konsultatīvo padomi un izvērtēti ieteikumi no 9 sabiedriskajām organizācijām, kā arī sabiedriskajiem medijiem un akadēmisko vidi.  

NEPLP konstatējusi, ka sabiedriskajos medijos turpmāk īpaši ir nepieciešams palielināt satura apjomu, kas veltīts sabiedrības veselības un veselīga dzīvesveida jautājumiem, mediju pratībai, finanšu, tiesību jautājumiem, zinātnei, nemateriālajam kultūras mantojumam un latviskajai dzīvesziņai, kā arī jaunajām tehnoloģijām.  

Tāpat paredzēts palielināt saturu bēriem un pusaudžiem, tostarp viņiem ērti pieejamās video koplietošanas platformās, sociālajos medijos. Paredzēts  palielināt orģinālziņu īpatsvaru un pētniecisko žurnālistiku, kā arī palielināt informatīvi analītisko saturu par dažādam tēmām kā sports, kultūra, politika un ekonomika. Vadlīnijas paredz arī veicināt cilvēku ar invaliditāti iesaisti satura veidošanā, kā arī attīstīt satura pieejamību Latvijas iedzīvotājiem ar dzirdes traucējumiem u.c.    

Ļoti liela nozīme nākamgad veltīta reģionālo ziņu stiprināšanai, lai līdzsvarotu informācijas pieejamību par Latvijas reģioniem. Kā liecina ekspertu vērtējumi,  šobrīd atsevišķiem reģioniem, piemēram Zemgalei, netiek veltīts pietiekami daudz uzmanības.   

Tāpat paredzēts turpināt attīstīt sadarbību starp LR un LTV satura radīšanā dažādās platformās, attīstīt mūsdienīgus un jaunus satura formātus, kā piemēram, podkāstus, kā arī uzsākt sadarbību ar komercmedijiem un palielināt Latvijas neatkarīgo producentu radīta satura apjomu.    

Ieviesīs multimediju interneta platformu mazākumtautību iedzīvotājiem  

Lai nodrošinātu efektīvu komunikāciju ar Latvijas mazākumtautību iedzīvotājiem un būtu pieejams vietējais saturs mazākumtautību valodā, pamatojoties uz auditorijas datu analīzi, vadlīnijas paredz nākamgad septembrī ieviest modernu multimediju interneta platformu mazākumtautībām. Tajā vienkopus būs pieejams LTV Krievu ziņu komandas, LSM.LV un LR4 saražotais saturs. Šādas platformas izveides koncepciju ir atbalstījuši arī mediju eksperti un atbildīgās Saeimas komisijas politiķi.    

Pēc mazākumtautību platformas darbības uzsākšanas paredzēts stiprināt LTV7 identitāti kā dzīvesstila un sporta kanālu, kur viss saturs pieejams valsts valodā, samazinot atkārtojumu skaitu. Mazākumtautību satura pāreju no televīzijas uz interneta platformu paredzēts nodrošināt tā, lai iedzīvotāji arī pārejas laikā varētu saņemt informāciju bez pārtraukumiem.   

Pilnveido sabiedriskā pasūtījuma pārvaldību  

Jaunajās vadlīnijās ir precīzi definēti sabiedrisko mediju uzdevumi un sasniedzamie rezultatīvie rādītāji, lai sabiedrības finansējums tiktu izmantots maksimāli efektīvi un sniegtu labāko iespējamo rezultātu sabiedriskajam labumam.  

Lai pilnveidotu sabiedriskā pasūtījuma pārvaldību, NEPLP vēlas izveidot caurskatāmu un saprotamu sabiedrisko mediju integrētā satura uzskaites sistēmu, lai nākamgad sabiedrisko mediju atskaites par veidotajiem raidījumiem būtu vēl skaidrākas un pārskatāmākas. Tas atvieglotu arī sabiedriskā pasūtījuma plānošanu Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei, ko valstī plānots izveidot nākamgad un kuras pārziņā turpmāk būs sabiedrisko mediju uzraudzība.  

Pamatojoties uz vadlīnijām, sabiedriskajiem medijiem būs jāizstrādā sabiedriskā pasūtījuma plāns, kas paredzēs jau konkrētus raidījumus un saturu nākamajam gadam. Sabiedriskā pasūtījuma plāna piedāvājums sabiedriskajiem medijiem būs jāiesniedz apstiprināšanai Nacionālajā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomē šī gada decembra sākumā.