Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) izsludina konkursu "Televīzijas un radio raidījumu (sižetu) veidošana par diasporas un remigrācijas tematiku 2020.gadā"

16.07.2020 16:29
Izdrukāt:

"Televīzijas un radio raidījumu (sižetu) veidošana par diasporas un remigrācijas tematiku 2020.gadā".

Konkursa mērķis ir sabiedriskā pasūtījuma ietvaros sabiedriski nozīmīga un kvalitatīva satura veidošana un pārraidīšana par diasporas un remigrācijas tematiku komerciālajos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos, tādējādi saglabājot diasporas saikni ar Latviju, tās kultūru un mediju telpu.

Informācija par konkursa nolikumu un nosacījumiem ir atrodama NEPLP interneta vietnē www.neplpadome.lv, sadaļā "Televīzija, radio", "Komerciālās televīzijas/komerciālie radio", "Konkursi".

Konkursa finansējums ir EUR 38 000.

Konkursā aicināti piedalīties diasporas mediji, komerciālie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi un producenti vai producentu grupas sadarbībā ar diasporas medijiem. Elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem, diasporas medijiem un producentiem papildus citām izplatīšanas platformām jānodrošina televīzijas un radio raidījumu par diasporas un remigrācijas tematiku izplatīšanai Latvijas elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos un diasporas mītnes zemēs pieejamajos plašsaziņas līdzekļos. Konkursā kā sadarbības partneri satura veidošanā kopprojektos var būt citi mediju uzņēmumi (interneta portāli, prese, elektroniskie plašsaziņas līdzekļi u.c.), neatkarīgie producenti vai producentu grupas, biedrības un nodibinājumi.

Pretendentu dokumentu pieņemšana notiek līdz 2020.gada 31.jūlijam, plkst.12.00. Pretendenti piedāvājumus iesniedz elektroniski, nosūtot tos uz Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes elektroniskā pasta adresi konkursi@neplpadome.lv ar norādi "Televīzijas un radio raidījumu (sižetu) veidošana par diasporas un remigrācijas tematiku 2020.gadā". Konkursa piedāvājumu vienā elektroniski parakstītā datnē Word dokumenta formātā elektroniski paraksta Pretendenta paraksttiesīgā persona.

Konkurss "Televīzijas un radio raidījumu (sižetu) veidošana par diasporas un remigrācijas tematiku 2020.gadā".