Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome aicina pieteikties uz vakanto jurista amatu

19.02.2020 11:22
Izdrukāt:

JURISTS/-E

Tavos darba pienākumos ietilps:

 • juridisko dokumentu sagatavošana un aprites nodrošināšana;
 • lēmumu projektu sagatavošana izskatīšanai Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes sēdēs elektronisko plašsaziņas līdzekļu darbības jomā;
 • lēmumu projektu sagatavošana izskatīšanai Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes sēdēs kapitālsabiedrību pārvaldības jomā;
 • informatīvo un reglamentējošo dokumentu, iekšējo un ārējo normatīvo aktu projektu sagatavošana;
 • atzinumu sniegšana par citu valsts iestāžu sagatavotajiem Latvijas Republikas tiesību aktiem un politikas plānošanas dokumentiem;
 • tiesvedību procesos nepieciešamo dokumentu sagatavošana;
 • juridisko konsultāciju sniegšana elektronisko plašsaziņas līdzekļu jomā;
 • Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļu un darbinieku konsultēšana par Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma un citu normatīvo aktu noteikumiem iestādes darbības jautājumos;
 • nepieciešamības gadījumā iestādes pārstāvēšana citās valsts pārvaldes un Eiropas Savienības institūcijās;
 • korespondences sagatavošana elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem, sūdzību iesniedzējiem un citām personām elektronisko plašsaziņas līdzekļu pakalpojumu veidošanas jautājumos;
 • sadarbošanās ar citām iestādes struktūrvienībām Padomes kompetencē esošos juridiskos jautājumos.

Prasības kandidātiem:

 • maģistra grāds, bakalaura grāds vai II līmeņa profesionālā vai akadēmiskā augstākā izglītības tiesību zinātnēs;
 • spēja orientēties Latvijas Republikas un starptautisko normatīvo aktu sistēmā;
 • zināšanas par valsts pārvaldes darba organizācijas principiem, administratīvo procesu;
 • labas analītiskās spējas un radoša pieeja juridisku jautājumu risināšanā, prasme patstāvīgi analizēt normatīvo aktu piemērošanas problēmas;
 • konceptuāla domāšana ar spēju analizēt liela apjoma informāciju, identificēt būtisko, vērtēt riskus, pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;
 • labas komunikācijas, argumentācijas un sadarbības prasmes;
 • labas iemaņas darbā ar datoru;
 • augsta precizitāte pienākumu izpildē;
 • valodu zināšanas: latviešu valodas zināšanas – augstākā līmeņa 1. pakāpe (C1); angļu valodas zināšanas vismaz vidējā līmeņa 2. pakāpe (B2).

Piedāvājam:

 • darbu valsts iestādē ar iespēju iegūt profesionālu pieredzi elektronisko plašsaziņas līdzekļu jomā;
 • valsts pārvaldē noteikto atalgojumu, atbilstoši profesionālajai pieredzei (no EUR 1100 līdz EUR 1287 pirms nodokļu nomaksas);
 • sociālās garantijas un piemaksas par labi padarītu darbu atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;
 • atbalstu darba procesu pilnveidē un attīstībā;
 • elastīgu darba laiku.

CV un motivācijas vēstuli nosūtīt caur CV-Online pieteikšanās sistēmu, norādot “Jurista vakance”, līdz 2020. gada 1. martam. Sazināsimies ar otrās atlases kārtas kandidātiem.

Piesakoties konkursam un apzinoties savu personas datu apstrādes leģitīmo mērķi – nepieciešamību pieteikties konkursā uz Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes Juridiskā departamenta jurista amata vietu, pretendents piekrīt savu personīgo (konkursa pieteikumā norādīto personas datu) nonākšanai Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes rīcībā.

Kandidātu iesūtītie dokumenti (tostarp personas dati) tiks uzglabāti Nacionālās elektroniskās plašsaziņas līdzekļu padomes lietvedībā četrus mēnešus pēc konkursa beigām, ievērojot personas datu aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasības.

Papildu informāciju par personas datu apstrādi Nacionālajā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomē var iegūt Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes tīmekļa vietnē.

Papildu informācija pieejama, zvanot uz tālr. 67221848.