Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome aicina pieteikties uz vakanto informācijas un analītikas nodaļas vadītāja amatu

19.02.2020 11:40
Izdrukāt:

INFORMĀCIJAS UN ANALĪTIKAS NODAĻAS VADĪTĀJS/-A

Pienākumi

 • Organizēt Informācijas un analītikas centra darbu, plānot un īstenot tā stratēģisku un uz rezultātu vērstu attīstību.
 • Uzkrāt, apkopot, sistematizēt un analizēt datus un informāciju par elektronisko mediju darbību un mediju vides attīstību Latvijā un starptautiski.
 • Sagatavot ziņojumus, prezentācijas un cita veida informatīvi analītiskus materiālus pēc nepieciešamības.
 • Uzturēt aktuālu un ērti lietojamu Padomes informācijas resursu datubāzi, kā arī bibliotēku un digitālos resursus.
 • Pēc nepieciešamības nodrošināt komunikāciju un informācijas apmaiņu starp Padomi un iesaistītajām pusēm.
 • Ievietot Padomes mājaslapā un citos informācijas kanālos materiālus par Padomes darbību, sekot līdzi informācijas aktualitātei.
 • Pēc nepieciešamības piedalīties Padomes ārējās komunikācijas pasākumu īstenošanā.
 • Dibināt un uzturēt sakarus ar citu valstu oficiālajām institūcijām Latvijā un Latvijas institūcijām ārvalstīs, kā arī starptautiskajām organizācijām elektronisko plašsaziņas līdzekļu jomā. Organizēt ārvalstu institūciju pārstāvju vizītes.
 • Pēc Padomes norādījumiem veikt citus pienākumus savas kompetences ietvaros.

Prasības kandidātiem

 • Augstākā izglītība, vēlams sociālajās zinātnēs.
 • Pētnieciska interese par mediju vides attīstību. Zināšanas un izpratne par Latvijas mediju vides attīstību, kā arī vēlme attīstīt kompetenci šajā jomā.
 • Vēlama pieredze datu apkopošanā un analīzē, ziņojumu un pārskatu sagatavošanā.
 • Attīstīta analītiskā un konceptuālā domāšana, spēja analizēt liela apjoma informāciju, identificēt būtisko, sistematizēt datus, izdarīt datos pamatotus secinājumus, spēja pieņemt lēmumus un argumentēti izteikt savu viedokli.
 • Prasme strādāt ar MS Office eksperta līmenī.
 • Spēja plānot un organizēt darbu.
 • Augsta precizitāte un atbildīgums pienākumu izpildē.
 • Vēlama profesionāla vai akadēmiska darba pieredze, kas ir saistīta ar mediju nozari.
 • Valodu zināšanas: latviešu valoda, angļu valoda, kā arī krievu valoda vismaz lasītprasmes līmenī.

Piedāvājam

 • Darbu valsts iestādē ar iespēju iegūt profesionālu pieredzi elektronisko plašsaziņas līdzekļu jomā.
 • Valsts pārvaldē noteikto atalgojumu, atbilstoši profesionālajai pieredzei (no EUR 1400 līdz EUR 1647 pirms nodokļu nomaksas).
 • Sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam.
 • Atbalstu darba procesu pilnveidē un attīstībā.
 • Elastīgu darba laiku.

CV un motivācijas vēstuli nosūtīt caur CV-Online sistēmu, norādot “Informācijas un analītikas nodaļas vadītāja vakance”, līdz 2020.gada 1.martam. Sazināsimies ar atlases otrās kārtas kandidātiem.

Piesakoties konkursam un apzinoties savu personas datu apstrādes leģitīmo mērķi – nepieciešamību pieteikties konkursā uz Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes Informācijas un analītikas centra vadītāja amata vietu, pretendents piekrīt savu personīgo (konkursa pieteikumā norādīto personas datu) nonākšanai Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes rīcībā.

Kandidātu iesūtītie dokumenti (tostarp personas dati) tiks uzglabāti Nacionālās elektroniskās plašsaziņas līdzekļu padomes lietvedībā četrus mēnešus pēc konkursa beigām, ievērojot personas datu aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasības.

Papildu informāciju par personas datu apstrādi Nacionālajā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomē var iegūt Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes tīmekļa vietnē.

Papildu informācija pieejama, zvanot uz tālr. 67221848.