Latvijā ir nepieciešama stratēģiska koordinācija medijpratības sekmēšanai

10.11.2021 15:25
Izdrukāt:

Noslēdzoties augsta līmeņa starptautiskajai konferencei “Medijpratība. Ceļakartes”, Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) aicina turpināt kopā meklēt risinājumus sistēmiskai medijpratības sekmēšanai Latvijas sabiedrībā.

Vienlaikus aicinām ikvienu iepazīties ar kopsavilkumu par konferencē izskanējušajām ceļakartēm – priekšlikumiem, idejām, rīcības virzieniem, lai sekmētu medijpratību Latvijā. Kopsavilkums sniedz arī zināšanas un informāciju par citu valstu pieredzi un ekspertu redzējumiem. Savukārt konferences video ir pieejami šeit: http://medijpratiba.neplpadome.lv/video.

“Ir skaidrs, ka medijpratība ir starpdisciplināra un tās pilnvērtīga sekmēšana sabiedrībā ir iespējama, sadarbojoties gan atbildīgajām valsts institūcijām, gan nevalstiskajam sektoram. Nākamais solis ir vienoties par sadarbības modeli un to, vai pastāv iespējamība izveidot koordinējošo mehānismu valstī. Jāatzīmē, ka medijpratības sekmēšana ir un būs viena no Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) stratēģiskajām prioritātēm,” saka NEPLP priekšsēdētāja vietniece Aurēlija Ieva Druviete.

“Vienlaikus ir jāstiprina arī mediju atbildība – gan medijpratības sekmēšanā, gan arī kvalitatīva un uzticama satura radīšanā. Mums ir jāstiprina profesionālas un ētiskas žurnālistikas prakse, tajā skaitā mediju atbildīgums atzīt kļūdas, kas ilgtermiņā tieši vairo uzticēšanos šiem medijiem. Piemēram, Dānijas sabiedriskie mediji, atsaucot kļūdainu informāciju, raida šo atsaukumu ik stundu, lai iespējami daudz cilvēku būtu informēti par precizēto informāciju. Tieši vietējie mediji veido uzticamu vietējo informatīvo telpu. Medijpratība kopumā ir valsts drošības jautājums,” norāda NEPLP priekšsēdētājs Ivars Āboliņš.

Konferencē “Medijpratība. Ceļakartes.” iepazinām dažādu valstu pieredzi medijpratības sekmēšanas jomā, tajā skaitā, piemēram, Somijas, Dānijas, Lielbritānijas un Īrijas. Lai stratēģiski īstenotu medijpratības sekmēšanu, ir nepieciešama koordinēta stratēģija, atsevišķs likums, rīcībpolitikas dokuments vai, iespējams, vēl kāds cita veida dokuments, kas valstiskā mērogā atbild uz jautājumu, kā tiek sekmēta medijpratība.

Kopumā ir svarīgi arī vienoties par medijpratības definīciju Latvijā, veikt visaptverošu izpēti un atbilstoši pieņemt datos balstītus lēmumus par nepieciešamajiem rīcības virzieniem un darbībām medijpratības jomā Latvijā. Jāapzinās, ka medijpratības apgūšana nav īstermiņa, tā faktiski ir mūžizglītība.

Ņemot vērā arvien pieaugošo informācijas tehnoloģiju lomu mūsu dzīvēs un nepieciešamību orientēties informācijas plūsmā, spēt to kritiski analizēt un spēt pašiem radīt saturu, Latvijā ir fundamentāla nepieciešamība sistēmiski sekmēt medijpratību. Tā ir arī proaktīva cīņa pret dezinformāciju, kas nodara kaitējumu iedzīvotājiem un valstij.

Pateicamies ikvienam, kas piedalījās konferencē, un aicinām uz turpmāku sadarbību!

Par konferenci

Konferenci “Medijpratība. Ceļakartes.” 2021. gada 28. un 29. oktobrī organizēja Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) sadarbībā ar Kultūras ministriju, UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju, Baltijas Mediju izcilības centru, Ziemeļvalstu Ministru padomes biroju Latvijā un Britu Padomes pārstāvniecību Latvijā.

Tās mērķis bija sekmēt medijpratību Latvijā, identificēt ceļakartes – priekšlikumus nākotnes soļiem, kā virzīties uz medijpratības stratēģijas izstrādi un īstenošanu, kā arī stiprināt sadarbību starp medijpratības jomā strādājošajiem.

Konferencē piedalījās iesaistītās puses medijpratības veicināšanā un lēmumu pieņēmēji, vietējie un starptautiskie medijpratības eksperti, pētnieki – tostarp eksperti no Londonas Ekonomikas un politikas zinātnes skolas, Starptautiskā žurnālistu centra, medijpratības nacionālā līmeņa koordinatore Īrijā, Lielbritānijas mediju regulatora OFCOM, kā arī pārstāvji no UNESCO, StratCom, Eiropas Raidorganizāciju Regulatoru kopienas, Tamperes Universitātes, LU, RSU u.c. Tāpat piedalījās vietējie un ārvalstu mediju jomas pārstāvji (tostarp no Google un Facebook, Lietuvas Žurnālistikas centra, Igaunijas Žurnālistu asociācijas u.c.).

Vairāk par konferenci - vietnē medijpratiba.neplpadome.lv.