NEPLP izsludina konkursu komerciālo TV programmu izplatīšanai bezmaksas zemes apraidē turpmākajiem 3 gadiem

09.09.2021 16:13
Izdrukāt:

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) izsludinājusi konkursu par komerciālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu tiesībām izplatīt televīzijas programmas bezmaksas zemes apraidē Latvijas teritorijā turpmākajos 3 gados.

“Šī gada beigās noslēgsies laika periods, kurā līdzšinējām četrām komerctelevīzijām bija tiesības izplatīt TV programmas bezmaksas zemes apraidē. Nākamajā periodā – no 2022. gada 1. janvāra līdz 2024. gada 31. decembrim – Latvijā bezmaksas zemes apraidē kopumā būs pieejamas piecas TV programmas – LTV1, LTV7 un trīs komerciālo televīziju programmas,” saka NEPLP loceklis Patriks Grīva, kura pārziņā ir radio un televīziju pārraudzība un mediju nozares attīstības veicināšana.

Padomes izsludinātā konkursa mērķis ir nodrošināt sabiedrības demokrātiskās, sociālās un kultūras vajadzības un sekmēt kvalitatīva un daudzveidīga satura veidošanu, saglabāšanu un pieejamību.

Konkursa tematiskie iedalījumi, uz kuriem var pretendēt komerciālās televīzijas:

  • Informatīvās telpas daudzveidības nodrošināšana – var pretendēt TV programmas, kas rada informatīvi analītisku saturu, veido dialoga platformu sabiedrībā, rosina diskusiju par sabiedrībā aktuālām tēmām, spējot informēt, analizēt, izglītot un izklaidēt Latvijas sabiedrību.
  • Kultūrtelpas un nacionālās identitātes stiprināšana – var pretendēt TV programmas, kas ataino Latvijas sabiedrībā pastāvošo daudzveidību kultūras, sociālajā, politikas un ekonomikas jomā, nodrošinot saturu, kas informē, analizē, izglīto, izklaidē un iesaista. Šeit var pretendēt programmas, kas sekmē Latvijas kultūrtelpas un pamatvērtību saglabāšanu un attīstību, spēj nodrošināt Latvijas reģionu atainošanu un reģionu iedzīvotāju sasniegšanu.
  • Aktīva un veselīga dzīvesveida veicināšana – var pretendēt TV programmas, kas ir saistītas ar aktīvu un veselīgu dzīvesveidu, veido sporta saturu un ir orientētas arī uz jauniešu auditoriju.

Konkursā labākie piedāvājumi tiks noteikti, konkursa komisijai vērtējot piedāvājumu kvalitāti atbilstoši konkursa nolikumā noteiktajiem kritērijiem.

Būtiski, ka televīzijas programmas darbības pamatnosacījumiem jāparedz, ka programmas pamatvaloda ir latviešu valoda un vismaz 60% no programmas nedēļas raidlaika apjoma jābūt Latvijā veidotam saturam latviešu valodā. Vienlaikus tiks vērtēts, vai un kā programma sasniedz mazākumtautību auditoriju.

Bezmaksas zemes apraides finansēšanu nodrošina Padome.

Padome aicina konkursā piedalīties gan esošos, gan jaunus Latvijā reģistrētus komerciālos elektroniskos plašsaziņas līdzekļus, kas raida TV programmas.

Plašāka informācija par konkursa nolikumu un iesniedzamajiem dokumentiem pieejama šeit.

Pieteikumus aicinām iesniegt līdz šī gada 25. oktobrim plkst. 16.00, elektroniski nosūtot uz NEPLP e-pasta adresi: konkursi@neplpadome.lv