Komerciālajiem medijiem ir iespēja pārraidīt sabiedrisko mediju Barikādēm 30 speciālizlaidumus

15.01.2021 15:21
Izdrukāt:

Latvijas elektroniskajiem medijiem ir iespēja pieteikties un saņemt iespēju pārraidīt 1991. gada barikāžu atceres speciālizlaidumus 2021. gada 20. janvārī, kurus veido Latvijas sabiedriskie mediji. Speciālizlaidumu programmu skatīt mājas lapā barikades.lv.

Ņemot vērā, ka 1991. gada barikāžu trīsdesmitgadei veltītie pasākumi nenotiek klātienē un ir nepieciešams nodrošināt iespējami plašu atceres pasākumu pieejamību Latvijas sabiedrībai, Ministru kabinets 14. janvārī lēma, ka Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei (NEPLP) ir tiesības lemt par Latvijas sabiedrisko mediju veidotā un pārraidītā 1991. gada barikāžu atceres speciālizlaidumu raidījumu nodošanu bezatlīdzības lietošanā citiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem.

Līdz ar to NEPLP aicina iepazīties ar programmu www.barikades.lv un rakstīt iesniegumu par pieteikumu uz e-pasta adresi neplpadome@neplpadome.lv līdz 18. janvārim. Aicinām sazināties ar NEPLP, ja ir nepieciešama papildu informācija.

NEPLP izvērtēs iesniegtos pieteikumus atbilstoši Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 5. panta otrajai daļai un 62. panta sestajai daļai, ievērojot Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma pārejas noteikumu 40. punktu un pieņems lēmumu Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.1 pantā noteiktajā kārtībā.