KM un VRAA ielūdz uz informatīvu semināru - Mediju atbalsta fonda programma reģionālo un vietējo mediju atbalstam

03.05.2019 14:27
Izdrukāt:

Aicinām uz informatīvo semināru, kurā Kultūras ministrija un Valsts reģionālās attīstības aģentūra informēs par programmas nosacījumiem un labprāt atbildēs uz potenciālo projekta iesniedzēju jautājumiem. Pasākums notiks 2019.gada 9.maijā plkst.15:00 Kultūras ministrijas Lielajā zālē (K.Valdemāra iela 11a). Dalība seminārā ir bez maksas.

Lūdzam dalībai seminārā pieteikties ne vēlāk kā līdz 8.maijam, rakstot uz e-pasta adresi: Aiga.Grisane@km.gov.lv. Ja ir jau radušies konkrēti jautājumi, lūgums tos iesūtīt uz e-pasta adresi Aiga.Grisane@km.gov.lv divas dienas pirms semināra – t.i. – līdz 7.maijam.

Atgādinām, ka projektu iesniegšanas termiņš šajā Mediju atbalsta fonda programmā ir š.g. 27.maijs (projekta iesnieguma saņemšanas datums Valsts reģionālās attīstības aģentūrā).

Informācija par programmu

Valsts reģionālās attīstības aģentūra 26. aprīlī izsludināja atklātu projektu konkursu Latvijas valsts budžeta finansējuma saņemšanai mērķprogrammā „Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programma.”

Programmas mērķis ir stiprināt nacionālo kultūrtelpu latviešu valodā, atbalstot nekomerciālas, sabiedriski nozīmīgas žurnālistikas radīšanu medijos, kuras uzdevumi ir stiprināt Satversmē noteiktās vērtības, valstisko apziņu, latvisko kultūrtelpu, kritisko domāšanu, veicināt mediju atbildīgumu un kvalitāti, kā arī sabiedrības saliedētību uz latviešu valodas pamata.

Programma tiek realizēta, ietverot četras konkursu kategorijas:

  1. projekti, kas vērsti uz Latvijas sabiedrībai, reģionālai vai vietējai kopienai nozīmīgu sabiedriski politisko vai kultūras notikumu aktualizāciju un to ietekmes padziļinātu skaidrojumu;

  2. pētnieciskās un analītiskās žurnālistikas projekti, kas nodrošina medija spēju veikt padziļinātu izpēti un analīzi par sabiedriski nozīmīgiem jautājumiem (jo īpaši, bet ne tikai, saistībā ar administratīvi teritoriālo reformu, valsts drošības apdraudējumu un ārējo ietekmi uz valsts sabiedriski politiskajiem procesiem, kā arī organizēto noziedzību);

  3. projekti, kas nodrošina sabiedrības noturības pret dezinformāciju stiprināšanu, dekonstruējot melus, jo īpaši saistībā ar valsts drošību un ārējo ietekmi uz valsts sabiedriski politiskajiem procesiem, un/vai palielinot sabiedrības spējas un zināšanas kritiski vērtēt saturu (medijpratība);

  4. projekti reģionālajos un vietējos medijos, kuru pamata mērķauditorija atrodas Latgales plānošanas reģiona teritorijā, kas nodrošina no Latvijas emigrējušo iedzīvotāju (turpmāk – diaspora) saikni ar Latviju, stiprina diasporas piederības sajūtu Latvijai, kā arī veicina diasporas pilsonisko līdzdalību Latvijas sabiedriski politiskajā dzīvē.

Kopējais programmas „Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programma” finansējums projektiem – 398 439,00 euro.

Programmas konkursa nolikums pieejams Valsts reģionālās attīstības aģentūras tīmekļa vietnē.

Mediju atbalsta fonda mērķprogramma „Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programma” tiek īstenota saskaņā ar Latvijas mediju politikas pamatnostādņu 2016.-2020.gadam īstenošanas plānu, kas paredz sniegt atbalstu nekomerciāla, sabiedriski nozīmīga satura radīšanas veicināšanai medijos to vides daudzveidības nodrošināšanai.

Programma tiek īstenota, sadarbojoties Kultūras ministrijai, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Valsts reģionālās attīstības aģentūrai.

Informāciju sagatavoja Kultūras ministrija.