Aicinām komerciālos medijus pieteikties sabiedrisko mediju veidotā satura pārraidīšanai ārkārtējās situācijas laikā

08.02.2021 16:52
Izdrukāt:

Lai stiprinātu Latvijas informatīvo telpu un nodrošinātu patiesas, objektīvas un aktuālas informācijas pieejamību iedzīvotājiem saistībā ar Covid-19 izplatības ierobežošanu, Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) ir izstrādājusi kritērijus Latvijas Televīzijas un Latvijas Radio veidoto ziņu un informatīvi analītisko raidījumu nodošanai citiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem bezatlīdzības lietošanā uz ārkārtējās situācijas laiku. 

Šī gada 28. janvārī valdība lēma, ka ārkārtējās situācijas laikā sabiedrisko mediju veidoto saturu varēs pārraidīt arī komercmediji.   

“Šāda prakse ir svarīga, lai nodrošinātu aktuālo informāciju pēc iespējas plašākai sabiedrības daļai, jo ne visi Latvijas iedzīvotāji skatās un klausās sabiedriskos medijus, jo īpaši mazākumtautību vidū. Šāds risinājums tika ieviests arī pagājušajā gadā Covid-19 izraisītās ārkārtējās situācijas laikā un redzējām, ka praksē tas bija veiksmīgs, jo, piemēram, LTV7 ziņas sasniedza daudz plašāku auditoriju,” saka NEPLP loceklis Jānis Eglītis

Viņš aicina: “Vietējā satura pieejamība Latvijas iedzīvotājiem krīzes laikā ir īpaši svarīga, kad ir būtiski saņemt uzticamu informāciju par vakcinēšanos un citiem ar Covid-19 saistītiem jautājumiem. Šobrīd, kad likuma pārkāpumu dēļ gadu nebūs atļauts Latvijā retranslēt vienu no lielākajiem Krievijas propagandas kanāliem “Rossija RTR”, mūsu mazākumtautību iedzīvotāji meklēs jaunus informācijas kanālus. Līdz ar to citiem, tostarp vietējiem, mazākumtautību valodās raidošajiem medijiem būs iespēja vairāk piesaistīt auditoriju ar uzticamu saturu.”  

Latvijas Televīzija un Latvijas Radio šobrīd ir lielākie nacionāla mēroga ziņu dienesti, kas rada oriģinālsaturu mazākumtautību valodās par ārkārtējo situāciju valstī. Saturs krievu valodā tiek veidots un izplatīts televīzijas programmā „LTV7,” radio programmā „Latvijas Radio 4” un vienotajā ziņu portālā www.rus.lsm.lv. 

Padome aicina elektroniskos komercmedijus sadarboties sabiedrības informēšanā Covid-19 izplatības mazināšanai un pieteikties sabiedrisko mediju satura pārraidīšanai. 

Būtiskākie kritēriji:  

  • Komercmediju raidījumiem jāsasniedz auditorijas, ko sabiedriskie mediji pietiekami nesasniedz, tādējādi nodrošinot maksimāli plašas auditorijas sasniedzamību
  • Elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem, kuru programmas ir pieejamas bezmaksas zemes apraides tīklā, var tikt nodoti Latvijas Televīzijas veidotie un pārraidītie ziņu un informatīvi analītiskie raidījumi mazākumtautību valodās un Latvijas Radio veidotie un pārraidītie ziņu un informatīvi analītiskie raidījumi – gan latviešu, gan mazākumtautību valodās
  • Komercmediji sabiedrisko mediju veidotajos un pārraidītajos ziņu un informatīvi analītiskajos raidījumos nedrīkst ievietot komerciālus paziņojumus, izņemot pašreklāmas 

Kā pieteikties  

Lai pieteiktos, lūdzam iesniegt padomei oficiālu, parakstītu lūgumu saņemt bezatlīdzības lietošanā VSIA "Latvijas Televīzija" un VSIA "Latvijas Radio" veidotos un pārraidītos ziņu un informatīvi analītiskos raidījumus, ietverot tajā: 

  • Informāciju par atbilstību padomes noteiktajiem kritērijiem
  • Pamatojot, kā tiks sasniegta auditorija, ko sabiedriskie mediji pietiekami nesasniedz
  • Informāciju par sabiedrisko mediju raidījumu plānoto pārraidīšanas laiku savā programmā  

Pieteikumu lūdzam nosūtīt padomei uz e-pastu neplpadome@neplpadome.lv

Ar pilnu informāciju par kritērijiem aicinām iepazīties šeit.