Izsludināta projektu pieņemšana Mediju atbalsta fonda konkursā (Ziņa papildināta 13.02.2019)

05.02.2019 11:17
Izdrukāt:

No 4. februāra Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) pieņem projektu pieteikumus Mediju atbalsta fonda konkursā „Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā." Kopējais, konkursa ietvaros pieejamais finansējums – 742 659 eiro.

Konkursa mērķis ir atbalstīt medijus sabiedriski nozīmīga satura veidošanā un stiprināt nacionālo kultūrtelpu latviešu valodā, veicinot nekomerciālas, sabiedriski nozīmīgas žurnālistikas radīšanu medijos, tādejādi stiprinot Satversmē noteiktās vērtības, valstisko apziņu, latvisko kultūrtelpu, kritisko domāšanu, kā arī veicinot mediju atbildīgumu, ceļot kvalitāti un sekmējot sabiedrības saliedētību uz latviešu valodas pamata.
Mediju atbalsta fonda programmu ietvaros šogad finansējums pieejams jau trešo gadu. Līdz šim - 2017. un 2018.gadā – atbalstīti 144 projekti, sabiedriski nozīmīga mediju satura veidošanā no valsts budžeta līdzekļiem ieguldot 2,3 miljonus eiro.

Konkursa ietvaros atbalsts paredzēts projektiem 9 kategorijās:
Melu dekonstrukcija un medijpratība - sabiedrības noturības pret dezinformāciju stiprināšana, dekonstruējot melus, jo īpaši saistībā ar valsts drošību un ārējo ietekmi uz valsts sabiedriski politiskajiem procesiem (tostarp, Eiropas Parlamenta vēlēšanām), un/vai palielinot sabiedrības spējas un zināšanas kritiski vērtēt saturu (medijpratība);
Mediju kritika - mediju un plašākas sabiedrības spēju diskutēt un analizēt mediju satura, uztveres, kvalitātes un atbildīguma, kā arī pārvaldības un mediju nozares attīstības un tendenču jautājumus nodrošināšana;
Pētnieciskā un analītiskā žurnālistika - medija spēju veikt padziļinātu žurnālistisku izpēti un analīzi par sabiedriski nozīmīgiem jautājumiem (jo īpaši, bet ne tikai, saistībā ar valsts drošības apdraudējumu un ārējo ietekmi uz valsts sabiedriski politiskajiem procesiem (tostarp, Eiropas Parlamenta vēlēšanām), organizēto noziedzību, kā arī satura veidošanā izmantojot konstruktīvās žurnālistikas[1] principu) nodrošināšana;
Mazākumtautības - sabiedriski nozīmīga un kvalitatīva satura veidošana mazākumtautību auditorijai Latvijā ar mērķi stiprināt valstiskuma apziņu un piederības sajūtu Latvijai;
Sabiedriski politisko un kultūras procesu analīze - sabiedriski politisko un kultūras procesu analīze, Latvijas sabiedrībai nozīmīgu notikumu aktualizācija un to ietekmes padziļināta skaidrošana;
Diasporas mediji - sabiedriski nozīmīga un kvalitatīva satura veidošana Latvijas diasporai diasporas medijos, tādējādi saglabājot diasporas saikni ar Latviju un tās kultūru;
Latvijas mediji diasporai - sabiedriski nozīmīga un kvalitatīva satura veidošana diasporas auditorijai medijos Latvijā, tādējādi saglabājot diasporas saikni ar Latviju, tās kultūru, mediju telpu;
Personas ar invaliditāti - sabiedriski nozīmīga un kvalitatīva satura veidošana (vai adaptēšana, pieejamības veicināšana) personām ar invaliditāti, nodrošinot informācijas pieejamību šai sociāli mazaizsargātajai sabiedrības grupai un ievērojot personu ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju principu;
Latviešu mūzika - sabiedrības iepazīstināšanas ar latviešu mūziku (darbi latviešu valodā vai atspoguļo latviešu kultūras mantojumu), jo īpaši jaunajiem darbiem un/vai māksliniekiem veicināšana.

Projektus konkursam var pieteikt mediju satura veidotāji. Detalizētu informāciju par konkursa nosacījumiem un prasībām aicinām skatīt SIF tīmekļvietnē – konkursa nolikumā un pieteikuma veidlapās (šeit).

Projektu iesniegšanas termiņš ir 2019.gada 05.marts.

Informāciju sagatavoja Sabiedrības integrācijas fonds.

ZIŅAS PAPILDINĀJUMS:

Sabiedrības integrācijas fonds aicina potenciālos projektu iesniedzējus uz informatīvo semināru valsts budžeta programmā "Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā".

Seminārs notiks: 21.februārī, plkst. 10:00, Opera Hotel & SPA, Raiņa bulvārī 33, Rīgā

Dalībai seminārā var pieteikties rakstot un e-pastu info@sif.gov.lv (norādīt organizāciju, kuru pārstāvat un dalībnieku vārdus, uzvārdus) vai zvanot 67281752.

Plašāku informāciju un semināra darba kārtību meklējiet šeit.