Izsludina konkursu “Televīzijas raidījumu (sižetu) veidošana par sabiedrībai nozīmīgām norisēm un reģionālajām aktualitātēm nacionālajos komerciālajos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos, kas raida bezmaksas zemes apraidē”

24.01.2020 14:51
Izdrukāt:

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) izsludinājusi konkursu“Televīzijas raidījumu (sižetu) veidošana par sabiedrībai nozīmīgām norisēm un reģionālajām aktualitātēm nacionālajos komerciālajos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos, kas raida bezmaksas zemes apraidē”. Konkursa kopējais finansējums ir EUR 200 000.

 

Konkursa mērķis ir atbalsts komerciālajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem, kas raida televīzijas programmas zemes apraidē ciparu formātā nekodēta pakalpojuma veidā (bez maksas) visā Latvijas teritorijā, lai nodrošinātu kvalitatīva vietējā satura radīšanu, aptverot reģionālo tematiku, stiprinot Latvijas informatīvo un kultūrtelpu.

 

Konkursa priekšmets ir televīzijas raidījumi (sižeti) par sabiedriski nozīmīgām norisēm, tostarp kultūra, izglītība, tiesības, vide, drošība, sports, aktīvs, veselīgs dzīvesveids, ekonomika, radošums un inovācijas, sabiedrības saliedētība, pilsoniskā līdzdalība, paaudžu sadarbība, izglītojošs un izklaidējošs saturs bērniem un jauniešiem, lai visām sabiedrības grupām sniegtu plašu un daudzveidīgu informāciju.

 

Pretendentu dokumentu pieņemšana notiek līdz 2020.gada 13.februārim, plkst. 16.00, Rīgā, Doma laukumā 8A, LV–1939. Piedāvājumu pieņemšana darba dienās, laikā no plkst. 9.00–17.00.

 

Ar konkursa Nolikumu var iepazīties no 2020.gada 24.janvāra NEPLP tīmekļvietnē www.neplpadome.lv, sadaļā “Komerciālie mediji”, “Komerciālās televīzijas”, “Izsludinātie konkursi”.