Izsludina konkursu “Par vietējā satura raidījumu veidošanu 2020.gadā elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos, kas raida televīzijas programmas”

20.01.2020 16:56
Izdrukāt:

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) izsludinājusi konkursu“Par vietējā satura raidījumu veidošanu 2020.gadā elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos, kas raida televīzijas programmas”

 

Konkursa mērķisir atbalsts komerciālajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem, kas raida televīzijas programmas, lai nodrošinātu kvalitatīva vietējā satura radīšanu, stiprinot Latvijas informatīvo un kultūrtelpu.

               

Konkursa priekšmets ir vietējā satura raidījumu veidošana un satura pieejamības nodrošināšana latviešu valodā, lai stiprinātu Latvijas informatīvo un kultūrtelpu. Raidījumi tiek veidoti ar mērķi aptvert iespējami plašu auditoriju – elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos (televīzijā), kā arī citās raidīšanās platformās, ieskaitot radio, aptverot iespējami plašu auditoriju, laika posmā līdz 2020.gada 31.decembrim.

Konkursa finansējums EUR 100 000,- (viens simts tūkstotis euro un 00 euro centi), ieskaitot PVN 21%. Finansējumu veido daļa no EUR 500 000,-, kas piešķirti Padomei sabiedriskā pasūtījuma īstenošanai komerciālajos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos, lai nodrošinātu kvalitatīva vietējā satura radīšanu, stiprinot Latvijas informatīvo un kultūrtelpu.

 

Konkursā aicināti piedalīties komerciālie nacionālie, reģionālie un vietējie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, kas raida televīzijas programmas un kas atbilst EPLL 71.panta otrās daļas noteikumiem, izņemot tie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, kas raida televīzijas programmas zemes apraidē ciparu formātā nekodēta pakalpojuma veidā (bez maksas) visā Latvijas teritorijā.

 

Pēc Konkursa izsludināšanas notiek pretendentu dokumentu pieņemšana līdz 2020.gada 11.februārim, plkst. 16.00, Rīgā, Doma laukumā 8A, LV–1939. Piedāvājumu pieņemšana darba dienās, laikā no plkst. 9.00–17.00.

 

Konkurss tiek izsludināts un ar tā Nolikumu var iepazīties no 2020.gada 20.janvāra Padomes mājaslapā internetā www.neplpadome.lv, sadaļā “Televīzija, radio”, “Komerciālās televīzijas”, “Konkursi”.