Izsludina konkursu “Par vietējā satura raidījumu veidošanu 2020.gadā elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos, kas raida radio programmas”

20.01.2020 16:54
Izdrukāt:

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) izsludinājusi konkursu“Par vietējā satura raidījumu veidošanu 2020.gadā elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos, kas raida radio programmas”.

 

Konkursa mērķis ir atbalsts komerciālajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem, lai nodrošinātu kvalitatīva vietējā satura radīšanu, stiprinot Latvijas informatīvo un kultūrtelpu.

               

Konkursa priekšmets ir vietējā satura raidījumu veidošana un satura pieejamības nodrošināšana latviešu valodā, lai stiprinātu Latvijas informatīvo un kultūrtelpu. Raidījumi tiek veidoti ar mērķi aptvert iespējami plašu auditoriju – elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos (radio), kā arī citās raidīšanās platformās, aptverot iespējami plašu auditoriju, laika posmā līdz 2020.gada 31.decembrim.

Konkursa finansējums EUR 150 000,- (viens simts piecdesmit tūkstoši euro un 00 euro centi), ieskaitot PVN 21%. Finansējumu veido daļa no EUR 500 000,-, kas piešķirti Padomei sabiedriskā pasūtījuma īstenošanai komerciālajos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos, lai nodrošinātu kvalitatīva vietējā satura radīšanu, stiprinot Latvijas informatīvo un kultūrtelpu.

 

Pretendentu dokumentu pieņemšana notiek līdz 2020.gada 10.februārim, plkst. 16.00, Rīgā, Doma laukumā 8A, LV–1939. Piedāvājumu pieņemšana darba dienās, laikā no plkst. 9.00–17.00.

 

Ar konkursa Nolikumu var iepazīties NEPLP mājaslapā internetā www.neplpadome.lv, sadaļā “Televīzija, radio”, “Komerciālie radio”, “Konkursi”.