Izsludina konkursu “Par komerciālā elektroniskā plašsaziņas līdzekļa tiesībām izplatīt televīzijas programmu zemes apraidē ciparu formātā neaizsargāta jeb nekodēta pakalpojuma veidā (bez maksas) visā Latvijas teritorijā 2020. un 2021.gadā”

15.01.2020 13:08
Izdrukāt:

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) izsludinājusi konkursu “Par komerciālā elektroniskā plašsaziņas līdzekļa tiesībām izplatīt televīzijas programmu zemes apraidē ciparu formātā neaizsargāta jeb nekodēta pakalpojuma veidā (bez maksas) visā Latvijas teritorijā 2020. un 2021.gadā”.

 

Konkursa mērķis ir nodot komerciālajam elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim tiesības izplatīt televīzijas programmu brīvajā vietā bezmaksas zemes apraidē visā Latvijas teritorijā 2020. un 2021.gadā, lai nodrošinātu sabiedrības demokrātiskās, sociālās un kultūras vajadzības un sekmētu kvalitatīva un daudzveidīga satura veidošanu, saglabāšanu un pieejamību.

               

Konkursa priekšmets irprogrammas veidošana izplatīšanai bezmaksas zemes apraidē, aizpildot brīvo programmas vietu, ar šādu tematisko iedalījumu: Latvijas sabiedrības ilgtspējas stiprināšana – pretendē elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, veidojot programmu, kas veicina sabiedrības attīstību un labklājību, latviešu valodas un kultūras attīstību un saglabāšanu, iedzīvotāju uzņēmējdarbību un radošumu. Programma tostarp ir vērsta uz bērnu un jauniešu auditoriju.

 

Bezmaksas zemes apraides finansēšanu nodrošina NEPLP. Finansēšana uzskatāma par valsts atbalsta piešķiršanu komerciālajam elektroniskajam plašsaziņas līdzekļiem, kura programma tiks izplatīta bezmaksas zemes apraidē, sākot ar 2020.gada 1.aprīli. Par finansēšanas kārtību starp Padomi un VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (turpmāk arī – LVRTC) ir noslēgts līgums.

 

Konkurss tiek izsludināts un ar tā nolikumu var iepazīties no 2020.gada 13.janvāra Padomes tīmekļa vietnē www.neplpadome.lv, sadaļā “Televīzija, radio”, “Komerciālās televīzijas”, “Konkursi”.