Informācija par NEPLP sēdi 31.augustā

01.09.2017 11:38
Izdrukāt:

NEPLP apstiprināja grozījumus LR izsniegtajā apraides atļaujā programmai “Latvijas Radio 2”. NEPLP nolēma papildināt atļauju ar programmas izplatīšanas vietu “Dagda” un raidīšanas vieta “Dagda 98,6 MHz”. Jau drīzumā Dagdas un tās apkārtnes iedzīvotājiem būs dzirdama klausītāju iecienītā programma “Latvijas radio 2” jaunā uztveršanas kvalitātē.

NEPLP nolēma atlikt divu jaunu televīzijas programmu “O!” un “Poyekhali!” (”Поехали!”) iekļaušanu Latvijā retranslējamo audio un audiovizuālo programmu sarakstā. Ņemot vērā, ka netika iesniegta pilnīga dokumentācija, NEPLP vienojās šo jautājumu atkārtoti skatīt pēc visu dokumentu iesniegšanas un izskatīšanas.

NEPLP uzklausīja recenzentu vērtējumus par reģionālo televīziju novadu ziņu sižetu un SIA “4.vara” raidījumu veidošanu sabiedriskā pasūtījuma ietvaros. SIA “4.vara” televīzijas programma “Sportacentrs.com TV” realizē sabiedrisko pasūtījumu raidījumu veidošanai par aktīvu dzīvesveidu, piedāvājot skatītājiem dažādas sporta pasākumu tiešraides gan vietējā, gan starptautiskā mērogā. Plašāka sporta veidu publicitāte rosina cilvēkus iesaistīties un sekmē veselīgu dzīvesveidu.

Novadu ziņu vēstījums tiek veidots par aktualitātēm, kas saistītas ar lauksaimniecību, medicīnu, politiku, kultūru un izglītību galvenokārt novadu centros, neaizmirstot arī par mazākām novadu pilsētām un ciematiem. Ziņu sižeti ataino Latvijas iedzīvotāju ikdienu, sasniegumus, svarīgus valsts mēroga un starptautiskos notikumus. Recenzentu vērtējumā ziņu sižeti visaptveroši atspoguļo notikumus Latvijas novados, izvēlētie temati ir izvērsti, interesanti, radoši un dinamiski. NEPLP pārrunāja arī recenzentu ieteikumus ar reģionālo televīziju pārstāvjiem, un atzina, ka kopumā sabiedriskā pasūtījuma izpilde vērtējama kā kvalitatīva un atbilstoša.

NEPLP šīs dienas sēdē pārrunāja jautājumus par Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 19.panta 12.un 13.daļas normu izpildi ar Latvijas elektronisko komunikāciju asociācijas (LEKA) un Elektronisko sakaru komersantu asociācijas (ESKA) pārstāvjiem. Minētie grozījumi, kuri stājās spēkā šā gada 1.jūlijā, paredz, ka visiem televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojumu sniedzējiem ir jāpalielina pamatprogrammas blokā  iekļauto, obligāti pārraidāmo, televīzijas kanālu skaits. Sēdes gaitā tika identificēti potenciālie šo normatīvu realizēšanas šķēršļi un pārrunāta kanālu satura izvēle.