Informācija par NEPLP sēdi 22.novembrī

23.11.2018 09:30
Izdrukāt:

Izskata LR un LTV revīzijas ziņojumus

NEPLP 22. novembra sēdē apstiprināja VSIA “Latvijas Televīzijas” (LTV) un VSIA “Latvijas Radio” (LR) revīzijas komisijas ziņojumus par 2018.gada trešā ceturkšņa saimniecisko darbību.

LTV uzdots turpmāk detalizētāk sniegt informāciju par debitoriem, pamatlīdzekļu nolietojuma normām un finanšu līdzekļu izlietojumu atsevišķu Lsm.lv un LTV kopprojektu realizācijā. Balstoties uz Valsts kontroles veiktās revīzijas ziņojumu, LTV un LR uzdots izstrādāt detalizētu kārtību par sniegto komerciālo pakalpojumu un īpašumā esošās infrastruktūras nodošanu trešajām personām.

Vērtē sabiedriskā pasūtījuma izpildi komercmedijos

Sēdē tika izskatīta NEPLP Sabiedriskās konsultatīvās padomes locekles Dārijas Juškevičas recenzija par  sabiedriskā pasūtījuma izpildi komerciālajos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos. Recenzente izvērtējusi SIA “Dautkom TV”, SIA “DMCS”, SIA “Ef-Ei” un biedrības “Kultūras iniciatīvu un realizācijas apvienība” veidotos sabiedriskā pasūtījuma raidījumus latviešu un mazākumtautību valodās Latgales reģionālajos un vietējos plašsaziņas līdzekļos, kas raida radio un televīzijas programmas. Raidījumi aptver informāciju par aktivitātēm, veiksmes stāstiem, uzņēmējdarbību, jaunradi Latgales reģionā 2018.gadā.

Kopumā veidotie raidījumi atbilst žanra principiem, sabiedriskā pasūtījuma uzdevumiem un konkursos noteiktajiem kritērijiem. Raidījumi novērtēti ļoti atzinīgi un recenzente aicināja rast iespēju dažus no tiem padarīt pieejamus plašākai auditorijai, apsverot iespējas tos iekļaut bezmaksas zemes apraidē raidošo televīziju programmās vai LR programmā. Recenzentes ieteikums būtu uzlabot atsevišķu raidījumu dinamiku un to vadītāju profesionālās spējas.