Informācija par NEPLP sēdi 15.decembrī

18.12.2017 10:17
Izdrukāt:

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 15.decembra sēdē noteica rezultātus konkursam par novadu ziņu televīzijas sižetu veidošanu 2018.gadā, izvērtēja “IMLO Lat-Ireland LTd” realizēto sabiedriskā pasūtījuma izpildi 2017.gadā un lēma par sabiedrisko pasūtījumu 2018.gadā, kā arī citiem jautājumiem.

Par uzvarētāju konkursā “Par novadu ziņu televīzijas sižetu veidošanu 2018.gadā” NEPLP atzina SIA “Valmieras TV”, kas bija vienīgais konkursa dalībnieks. SIA “Valmieras TV” plāno veidot aktuālus, daudzveidīgus un vispusīgus sižetus par norisēm reģionos kopā ar sadarbības partneriem – desmit reģionālajām televīzijām. SIA ‘Valmieras TV” vadītājs Ingemārs Vekteris, izklāstot turpmākās darbības plānus NEPLP locekļiem un VSIA “Latvijas Televīzija” (LTV) pārstāvjiem, uzsvēra, ka galvenais mērķis nākamajā gadā ir vēl pilnīgāk aptvert visus Latvijas reģionus, nodrošinot, ka sižetos parādās ziņas no visiem novadiem, kā arī diasporas. Konkursa nolikums paredz, ka SIA “Valmieras TV” 2018.gadā ik darba dienu sagatavos novadu ziņu raidījumu, kā arī nodrošinās sižetu veidošanu pēc LTV pasūtījuma. Konkursa mērķis bija ziņu sižetu sagatavošana no Latvijas novadiem sabiedriskā pasūtījuma īstenošanai LTV un nacionālajās komerciālajās televīzijās, kas nodrošina bezmaksas televīzijas programmu izplatīšanu ar zemes raidītājiem, tā veicinot informācijas pieejamību par Latvijas reģionos notiekošajiem procesiem, tādejādi stiprinot Latvijas mediju telpu. Novadu ziņu sižetiem jāaptver informācija par 110 Latvijas novadiem, republikas nozīmes pilsētām, neskaitot Rīgu, un Latvijas diasporas aktualitātēm, tostarp jāveicina latgaliešu valodas lietošana Latgalē tapušajos sižetos. Konkursa finansējums ir 244 259 eiro.

NEPLP izvērtēja “IMLO Lat-Ireland LTd” realizēto sabiedriskā pasūtījuma izpildi, veidojot televīzijas sižetus un raidījumus par diasporas tematiku 2017.gadā. Recenzents Dainis Mjartāns norādīja, ka sagatavotie materiāli ir bijuši atbilstoši sabiedriskā pasūtījuma nosacījumiem, un arī piešķirtie līdzekļi no sabiedriskā labuma viedokļa izmantoti pozitīvi. D.Mjartāns gan arī norādīja, ka kvantitatīvie rādītāji varētu būt lielāki, ja “IMLO Lat-Ireland LTd” sagatavotie sižeti būtu redzami arī LTV ēterā, taču arī kanāla “Re:TV” sasniegtā auditorija ir vērtējama kā apmierinoša.

NEPLP apstiprināja sabiedriskā pasūtījuma daļu, ko 2018.gadā īstenos elektroniskie plašsaziņas līdzekļi  SIA “Vidzemes Televīzija”, SIA “4.vara” un AS “TV Latvija”, kā arī izvērtēja šiem medijiem nodotās sabiedriskā pasūtījuma daļas izpildi 2017.gada nogalē.

NEPLP izskatīja administratīvā pārkāpuma lietu pret SIA “Lattelecom” un secināja, ka  SIA “Lattelecom” ir izplatījusi audiovizuālās televīzijas programmas “O!” un “Pjatnica International”, kas nebija iekļautas retranslējamo programmu sarakstā. Par šo pārkāpumu uzņēmumam piemērots administratīvais sods 3000 eiro apmērā.

Padome sēdē apstiprināja arī grozījumus sabiedriskā pasūtījuma daļā, ko 2017.gadā īsteno VSIA “Latvijas Radio” (LR), saistībā ar LR2 programmu izmaiņām.