Informācija par NEPLP sēdi 13.decembrī

14.12.2018 18:03
Izdrukāt:

Izskata recenziju par pāvesta vizīti Latvijā

NEPLP sēdē piedaloties VSIA “Latvijas Televīzija” (LTV) un VSIA “Latvijas Radio” (LR) tika uzklausīta žurnālista Imanta Liepiņa sagatavotā recenzija par pāvesta Franciska vizītes Latvijā atspoguļošanu. Recenzents Imants Liepiņš atzīmēja, ka translācijas nodrošinātas augstā kvalitātē, uzsverot attēla un skaņas kvalitātes līmeni un izceļot translāciju režisoru un tehnisko darbinieku augsto profesionalitātes līmeni. Sabiedriskajiem medijiem izdevās sagatavot programmu, kas spēja ieinteresēt un noturēt skatītāju uzmanību visas dienas garumā. Recenzents izcēla veiksmīgo LR Latgales studijas iesaisti translāciju nodrošināšanā, kā arī  LR Klasikas programmā veidoto raidījumu par sakrālās mūzikas vēsturi. LTV pārstāvji norādīja, ka pāvesta vizītes dienā LTV bija skatītākā televīzijas programma Latvijā, kas norāda, ka Latvijas sabiedrībai šis bija svarīgs notikums. LR savukārt uzsvēra, ka šāda mēroga notikums sabiedrisko mediju dienaskārtībā netiek pieredzēts katru gadu, tādēļ translāciju nodrošināšana bijusi liels profesionāls izaicinājums. Kā norādīja sabiedrisko mediju pārstāvji, lai nākotnē efektīvāk varētu plānot programmas piedāvājumu liela mēroga pasākumu atspoguļošanā, būtu nepieciešama ātrāka finanšu līdzekļu pieejamības nodrošināšana. Norādot uz problēmām, kas apgrūtināja translāciju veidošanu, sabiedrisko mediju pārstāvji akcentēja novirzes plānotajos laika grafikos un ciešāku sadarbību pasākuma koordinēšanā.

Apstiprina sabiedriskā pasūtījuma plānu 2019.gadam SIA “Vidzemes televīzija”

NEPLP sēdē apstiprināja SIA “Vidzemes televīzija” sabiedriskā pasūtījuma daļas plānu, ko tā 2019.gadā īstenos televīzijas programmā “Re:TV”. SIA “Vidzemes televīzija” turpinās veidot skatītāju iemīļotos raidījumus “Latvijas stāsti” un “Nedēļa Latvijā” gan nedaudz pamainot raidījumu koncepciju. Jaunums 2019.gadā būs raidījums “ĒdienKARTE”, kas atšķirsies no ierastajiem kulinārijas raidījumiem ar papildus informāciju par vietu un tradīcijām, kādās maltīte tiek gatavota.

Izsniedz apraides atļauju

NEPLP sēdē pieņēma lēmumu izsniegt pārrobežu apraides atļauju elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim SIA „VOXELL Distribution & Production“ bērnu televīzijas programmas “MULTIMANIA“ raidīšanai.

Uzklausa konkursa pretendentu

NEPLP sēdē tika uzklausīts vienīgais pretendents konkursā “Par novadu ziņu televīzijas sižetu veidošanu 2019.gadā”. SIA “Valmieras TV” plāno veidot televīzijas sižetus par aktualitātēm un norisēm reģionos kopā ar sadarbības partneriem - 10 reģionālajām televīzijām, diasporas mediju IMLO Lat-Ireland un biedrību “Mēs-latvieši pasaulē”. SIA “Valmieras TV” vadītājs Ingemārs Vekteris, uzsvēra, ka 2018.gadā izveidojusies laba sadarbība ar LTV, kā arī uzlabota sižetu saturiskā un tehniskā kvalitāte. Veidoto sižetu būtiskākie uzdevumi būs skaidrot iedzīvotājiem aktuālos jautājumus, kas ietekmē dzīvi reģionos un stiprināt un veicināt nacionālo identitāti. Sižeti tiks veidoti proporcionāli par katru novadu, taču tas atkarīgs arī no aktualitātēm un notikumiem Latvijas reģionos. Kopumā, katru darba dienu plānots sagatavot 4 sižetus un pārraidīt tos LTV, LSM .lv un Re:TV ēterā. Konkursa nolikums paredz, ka SIA “Valmieras TV” 2019.gadā, nodrošinās ne tikai sižetu veidošanu pēc LTV pasūtījuma, bet arī ik darba dienu sagatavos novadu ziņu raidījumu. Sižeti aptvers informāciju par 110 Latvijas novadiem, republikas nozīmes pilsētām (neskaitot Rīgu) un Latvijas diasporas aktualitātēm. Konkursa finansējums ir 244 259 eiro.

Apstiprina  NEPLP vadlīnijas

NEPLP apstiprināja jaunās vadlīnijas sankciju piemērošanai par administratīvajiem un reklāmas pārkāpumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu veidotajās programmās. Vadlīnijas noteiks kārtību kādā NEPLP izvērtēs pārkāpumus un to mērķis ir veidot precīzu un vienveidīgu praksi sodu piemērošanā elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem par Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma un Reklāmas likuma pārkāpumiem, nodrošinot vienotu izpratni par soda sankciju piemērošanas principiem. Ar vadlīnijām var iepazīties NEPLP mājaslapā.