Informācija par NEPLP sēdi 10.decembrī

10.12.2018 15:01
Izdrukāt:

NEPLP izsludinātajā konkursā “Par novadu ziņu televīzijas sižetu veidošanu 2019.gadā” ir iesniegts viens pieteikums, iesniedzējs – SIA “Valmieras TV”. NEPLP secināja, ka ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti. 13.decembra sēdē, klātesot VSIA “Latvijas Televīzija” pārstāvjiem, tiks uzklausīts pretendenta piedāvājums klātienē un pieņemts lēmums par konkursa rezultātiem. Konkursa mērķis ir nodrošināt visu novadu ziņu televīzijas sižetu izgatavošanu un pārraidīšanu sabiedriskā pasūtījuma īstenošanai LTV un nacionālajās komerciālajās televīzijās (tīklā, kurā notiek bezmaksas televīzijas programmu izplatīšana ar zemes raidītājiem) 2019.gadā. Novadu ziņu televīzijas sižeti aptver informāciju par 110 Latvijas novadiem, republikas nozīmes pilsētām (neskaitot Rīgu) un Latvijas diasporas aktualitātēm. Konkursa finansējums ir 244 259 eiro.

Sēdē tika veikti grozījumi NEPLP nolikumā par sabiedriskā pasūtījuma veidošanas principiem – tika apstiprināta kārtība, kādā NEPLP izvērtē sabiedrisko mediju jauno pakalpojumu ietekmi uz sabiedrības interešu apmierināšanu un tirgu. Jaunā kārtība izstrādāta, lai novērstu Valsts kontroles revīzijā konstatētās nepilnības sabiedrisko mediju pārvaldībā.

Pamatojoties uz SIA “Solergo” iesniegumu, sēdē tika pieņemts lēmums veikt grozījumus elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim SIA “Solergo” izsniegtajā apraides atļaujā Nr. AA-038/1 mainot  radio programmas nosaukumu un juridisko adresi. Turpmāk radio programma “Radio Capital FM” būs pazīstama ar nosaukumu “Radio Capital”.