Informācija par NEPLP sēdi 10. janvārī

10.01.2019 19:36
Izdrukāt:

Izsniedz apraides atļauju

NEPLP sēdē pieņēma lēmumu izsniegt pārrobežu apraides atļauju elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim SIA „HD Fashion“ izklaidējošas televīzijas programmas par modi un dzīves stila aspektiem “HD Fashion“ raidīšanai.

Uzdod pārtraukt līgumu par reklāmas aģenta pakalpojumu nodrošināšanu

10.janvāra LTV revīzijas komisijas sēdē tika apspriests jautājums par LTV noslēgto līgumu par reklāmas aģenta pakalpojumu sniegšanu un uzklausīti līgumslēdzēju pušu pārstāvji. Pēc revīzijas komisijas sēdes NEPLP pieņēma lēmumu uzdot LTV valdei vienoties par līguma laušanu ar komerciālo elektronisko plašsaziņas līdzekli, jo noslēgtais līgumus ir pretrunā ar apstiprināto LTV vidēja termiņa darbības stratēģiju 2017.-2019.gadam, kā arī nav veikts ietekmes uz tirgu izvērtējums.